7138 - Nettstudium emne

Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid

Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid gir en innføring i de vanligste psykiske lidelsene og i ulike måter å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer på.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7138
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Dette emnet erstatter tidligere emne 7105 Psykiske lidelser og psykoterapi, og inngår som obligatorisk emne i Bachelor i anvendt psykologi på nett.

Vi har alle en psykisk helse og alle opplever psykiske utfordringer i større eller mindre grad i løpet av livet. Vi snakker gjerne om glidende overganger mellom hva vi forstår som god psykisk helse, psykiske utfordringer og psykisk lidelse. Dette emnet gir en innføring i psykisk helse og psykiske lidelser fra et faglig perspektiv.

Du vil lære om hva psykisk lidelse er, ulike perspektiver å forstå psykisk lidelse fra, og ulike måter å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer på. Dette innebærer at du får en innføring i de mest sentrale symptomene på ulike psykiske lidelser, du blir introdusert for noen eksempler på terapitilnærminger og du lærer om betydningen av en helhetlig forståelse i arbeid med mennesker.

Emnet tar for seg symptomforstyrrelser som for eksempel angst, depresjon, spiseforstyrrelser, psykoselidelser og rusmiddelavhengighet. Du vil også lære om personlighetsforstyrrelser og hva som skiller dette fra symptomforstyrrelser. Emnet tar for seg eksempler på terapitilnærminger som kognitiv atferdsterapi, psykodynamisk terapi og mentaliseringsbasert terapi. I tillegg vil du lære om normalperspektivet, brukermedvirkning, recovery, virksomme relasjoner og andre prinsipper innenfor psykisk helsearbeid.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har du kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som belyser ulike psykologiske plager og psykisk helsearbeid. Du kan redegjøre for og gjenkjenne symptomer på de vanligste psykiske lidelsene, legge frem og diskutere betydningen av ulike tiltak innenfor psykisk helsearbeid og reflektere over hvordan ulike teoretiske retninger innenfor samme fag gir utslag i utøvelse av faget i praksis.

Emne detaljer

Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.