7103 - Nettstudium emne

Utviklingspsykologi og emosjoner

Utviklingspsykologi og emosjoner er et omfattende og spennende emne som både tar for seg menneskets utvikling fra unnfangelse til død, og rollen våre emosjoner spiller i våre liv.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7103
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Utviklingspsykologi fokuserer på hvordan mennesker utvikler seg gjennom hele livet, og tar for seg utviklingen fra kjønnsceller til fullt voksne. Tross at utviklingspsykologi ser på utvikling gjennom hele livet, ligger hovedfokuset på den utviklingen som skjer i barndommen, når utviklingen er mest omfattende og skjer hurtigst.

Delen om utviklingspsykologi vil gi deg kunnskap om hvordan en normal menneskelig utvikling foregår. Her vil du også få innsikt i hvordan utvikling ved noen tilfeller blir forstyrret eller hemmet, der du vil få kjennskap til årsak og resultat av noe mindre normal utvikling. Utviklingspsykologien omhandler alt fra hvordan vi utvikler bånd til andre mennesker, hvordan vi lærer å snakke og gå, hvordan vi utvikler oss kognitivt og emosjonelt, og mye mer. Du vil også lære om hvordan både gener og miljø spiller en viktig rolle i menneskers utvikling. 

I delen av emnet som omhandler emosjoner, vil du lære om hvordan menneskers emosjoner fungerer, hvilket formål de har og hvilken rolle de spiller i livene våre. Her vil du få innsikt i hvordan noen emosjonsuttrykk kan forstås omtrent hvor som helst i verden, og på den måten kan anses som et slags universalt kommunikasjonsverktøy. Videre vil du få innsikt i hvordan følelsene våre påvirker måten vi tenker på, hvordan vi husker ting, og hvordan vi danner sosiale bånd til andre mennesker. Utviklingen av emosjoner er viktig i psykiske lidelser og psykisk ubehag, samtidig som det kan gi oss innsikt i hva som gir god livskvalitet og hva som gjør oss lykkelige.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har kandidaten kunnskap om hvordan barn utvikler seg kognitivt, emosjonelt og sosialt, hvordan sosiale relasjoner og følelser påvirker utviklingen vår, og hvordan følelsesmessige forstyrrelser og emosjonelle lidelser oppstår og behandles.

Emne detaljer

Utviklingspsykologi og emosjoner

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.