7100 - Nettstudier fri progresjon emne

Innføring i psykologi

Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
15
Pris
kr 22 200
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
5
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7100
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Psykologi stiller mange spørsmål ved menneskets evne til å tenke, føle, agere og sosialisere, og dette emnet gir et overblikk  over de viktigste spørsmålene. Hvordan har du utviklet den personligheten du har? Hvordan påvirkes du av andre mennesker? Hvordan påvirker du andre mennesker? Og hva har dette å si for valg av jobb, parforhold og livsstil?

For å finne svar på slike spørsmål, ser psykologer og forskere på de mange ulike faktorene som påvirker oss. Fra enkle og ubevisste sanseinntrykk til komplisert tenkning, fra genetikk til sosiale og kulturelle miljø, fra prosesser som forklarer hvordan vi oppfører oss i tidlig barndom til hvordan vi har det når vi blir gamle, fra normalutvikling til patologiske tilstander. Kunnskapen vi har i dag om hvordan vi som mennesker fungerer og utvikler oss, stammer fra over hundre år med forskning og undersøkelser.

I dette emnet vil du lære om psykologifaget sitt teoretiske fundament, psykologien sitt opphav og den historiske utviklingen av faget som vitenskapelig og klinisk disiplin. Du får en innføring i hovedområdene i psykologifaget som omfatter utviklingspsykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, kognitiv psykologi, og biologisk psykologi. 

Hovedelementer vil være på tema som nervesystemets oppbygging og funksjon, persepsjon, læring, hukommelse, språk, tenking, intelligens, ulike bevissthetstilstander, motivasjon, emosjoner, stress og mestring.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har du en oversikt over alle de sentrale retningene innen psykologi og deres relevante bruksområder. Du skal kunne forstå akademisk tekst, bygge opp et argument, tenke logisk og resonnere på bakgrunn av teorier og empiri.

Emne detaljer

Innføring i psykologi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.