7100 - Nettstudium emne

Innføring i psykologi

Emnet har som mål å gi en oversikt og innføring i faget psykologi. Dette omfatter fagets problemstillinger, teorier, forskningsresultater, ulike perspektiv og analysenivå.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
5
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7100
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Psykologi stiller mange spørsmål ved menneskets evne til å tenke, føle, agere og sosialisere, og dette emnet gir et overblikk  over de viktigste spørsmålene. Hvordan har du utviklet den personligheten du har? Hvordan påvirkes du av andre mennesker? Hvordan påvirker du andre mennesker? Og hva har dette å si for valg av jobb, parforhold og livsstil?

For å finne svar på slike spørsmål, ser psykologer og forskere på de mange ulike faktorene som påvirker oss. Fra enkle og ubevisste sanseinntrykk til komplisert tenkning, fra genetikk til sosiale og kulturelle miljø, fra prosesser som forklarer hvordan vi oppfører oss i tidlig barndom til hvordan vi har det når vi blir gamle, fra normalutvikling til patologiske tilstander. Kunnskapen vi har i dag om hvordan vi som mennesker fungerer og utvikler oss, stammer fra over hundre år med forskning og undersøkelser.

I dette emnet vil du lære om psykologifaget sitt teoretiske fundament, psykologien sitt opphav og den historiske utviklingen av faget som vitenskapelig og klinisk disiplin. Du får en innføring i hovedområdene i psykologifaget som omfatter utviklingspsykologi, personlighetspsykologi, sosialpsykologi, kognitiv psykologi, og biologisk psykologi. 

Hovedelementer vil være på tema som nervesystemets oppbygging og funksjon, persepsjon, læring, hukommelse, språk, tenking, intelligens, ulike bevissthetstilstander, motivasjon, emosjoner, stress og mestring.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har du en oversikt over alle de sentrale retningene innen psykologi og deres relevante bruksområder. Du skal kunne forstå akademisk tekst, bygge opp et argument, tenke logisk og resonnere på bakgrunn av teorier og empiri.

Emne detaljer

Innføring i psykologi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.