Kvinne står foran et bygg i Oslo og ser i kamera

Bachelor - Nettstudium

Spesialpedagogikk

Ønsker du å bidra til mestring og utvikling for barn og unge med spesialpedagogiske behov? Da kan en bachelor i spesialpedagogikk være noe for deg.

Studiested
Nettstudium
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Bachelor
Studiepoeng
180
Gjennomføring
Heltid \ Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Spesialpedagogikk som fag- og forskningsfelt handler om å legge til rette for læring, utvikling og inkludering for personer med spesialpedagogiske behov. Etiske og moralske problemstillinger og vurderinger er også en sentral del av en spesialpedagogs faglige kompetanse. 

Behovet for spesialpedagogisk kompetanse blant ansatte som jobber med barn og unge er stort og det er økende. En bachelor i spesialpedagogikk fra Høyskolen Kristiania vil bidra til dette kompetanseløftet. Studiet passer for de som allerede har jobb (i f.eks. helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren) og trenger spesialpedagogisk kompetanse/videreutdanning, men også studenter uten erfaring fra arbeidslivet, som ønsker utdanning innen spesialpedagogikk. 

Programmet gir grunnlag for videre studier innen spesialpedagogikk og/eller relaterte fagområder på masternivå. 

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk er derimot ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse. 

Hva lærer du?

Studiet gir studentene innsikt i grunnleggende problemstillinger i det spesialpedagogiske fag- og forskningsfeltet og en introduksjon til de mest høyfrekvente spesialpedagogiske vanskeområdene i skole og barnehage, som språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, nevroutviklingsforstyrrelser og psykososiale vansker. Studentene introduseres for kartleggingsverktøy innenfor lese- og skrivevansker og matematikkvansker og lærer om tilrettelegging for elever med spesialpedagogiske behov. Studiet gir også grunnleggende kunnskap om flerspråklighet og om ressurser og utfordringer ved å ha et annet førstespråk enn opplæringsspråket.  

Kritisk refleksjon og drøfting av forskningsbasert kunnskap på det spesialpedagogiske feltet er et viktig element i studiet. Studentene får også en grundig innføring i forskjellige forskningsmetoder og i akademisk skriving, og skal anvende denne kunnskapen i arbeid med mindre skriftlige arbeid og bacheloroppgaven.   

Jobbmuligheter

Bachelorstudiet kan tas som et frittstående studium, etter- og videreutdanning, men kan også danne grunnlag for videre studier i spesialpedagogikk. Som enkeltstående studium tilknyttet et arbeidsmarked passer dette studiet spesielt godt for personer som ønsker å arbeide, eller som arbeider innenfor:  

 • Utdanningssektoren som assistenter for barn med spesialpedagogiske behov i barnehage, skole eller skolefritidsordning.  
 • Helsesektoren som miljøarbeider på dagsenter, barneboliger, og andre institusjoner.  
 • Ansatte og frivillige i ulike organisasjoner hvor barn og ungdom med spesialpedagogiske behov deltar.  

  Bachelorstudiet i spesialpedagogikk er derimot ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.  

  Bachelorstudiet vil imidlertid være et godt etter- og videreutdanningstilbud for lærere og barnehagelærere som ønsker en studiepoenggivende fordypning i spesialpedagogikk, og som har, eller ønsker, arbeidsoppgaver som innebærer planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogiske tiltak og tilrettelegging. 

  Studiedetaljer

  Studieoppsett
  165 studiepoeng kjerneemne

  + 15 studiepoeng valgemne

  Heltid
  Ca. 40 timers studier per uke

  30 studiepoeng per semester

  Totalt 6 semestere over 3 år

  Deltid
  Ca. 20 timers studier per uke

  15 studiepoeng per semester

  Totalt 12 semestere over 6 år

  Enkeltemne
  10-40 timers studier per uke

  7.5-30 studiepoeng per semester

  Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.  

  Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

  Studieplanlegger

  Velg deltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

  Sammendrag

  Sammendrag