5324 - Nettstudium emne

Flerspråklighet og læring

Emnet Flerspråklighet og læring gir kunnskap om flerspråklighet og om ressurser og utfordringer ved å ha et annet førstespråk enn opplæringsspråket.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5324
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Målet med emnet er å gi deg en innføring i fordeler og ulemper ved å ha et annet førstespråk enn opplæringsspråket og hvordan man kan kartlegge barnets språkfungering på norsk, samt hvilke opplæringstiltak som kan være nyttige. Gjennom arbeid med emnet vil du få en innføring i forskjellige former for flerspråklighet, herunder flerspråklighet og identitet og kulturelt mangfold. Du vil også bli introdusert for kartleggingsverktøy for språklige minoriteter samt få innsikt i utfordringer knyttet til kartlegging av flerspråklige/minoritetsspråklige elever.   

Emnet består av følgende tema: 

  • Språk og språkinnlæring 
  • Hva vil det si å være flerspråklig? 
  • Flerspråklighet i barnehage- og skolekontekst 
  • Flerspråklighet og identitet 

Læringsutbytte

Etter endt emne vil du ha bred kunnskap om tospråklighet, flerspråklighet og minoritetsspråklighet, herunder flerspråklighet og identitet og kulturelt mangfold. Du vil også ha bred kunnskap om forskjellen mellom tilegnelse av hverdagsspråk og akademisk språk. Du vil også kunne kartlegge barns fungering på norsk, kjenne til opplæringslovens bestemmelser om særskilt språkopplæring, og gi begrunnede forslag til opplæringstiltak. Videre vil du ha innsikt i yrkesetiske og faglige problemstillinger knyttet til kartlegging av minoritetsspråklige barns språkferdigheter og kjenne til nytenkning og utviklingsprosesser på området flerspråklighet og læring. 

Emne detaljer

Flerspråklighet og læring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.