5326 - Nettstudium emne

Kartlegging av lese- og skrivevansker og matematikkvansker

Emnet vil gi en grunnleggende innføring i kartlegging, med hovedfokus på lese-, skrive- og matematikkvansker.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5326
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Målet med emnet er å gi studentene en grunnleggende innføring i ulike typer kartlegging, herunder hvordan mulige lese-, skrive- og matematikkvansker hos barn og unge kan kartlegges.

I emnet lærer du om hvofor og hvordan kartlegging gjennomføres med fokus på  valg og bruk av kartleggingsverktøy til tolkning av resultater. Du vil få kjennskap til sammenhengen mellom kontekstanalyse, kartleggingsresultater og tiltak.

Emnet vil gi deg kunnskap om ulike kartleggingsprøver for lese-, skrive- og matematikkvansker, samt om styrker og svakheter ved disse. Videre vil du få en grunnleggende innføring i psykometri og test-teori, to temaer det er viktig å ha innsikt i for å kunne utføre god og kompetent kartlegging, som igjen er en forutsetning for å kunne velge egnende tiltak for best mulig utvikling.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har du kunnskap og forståelse for testetikk, kartleggingens rolle, muligheter og begrensninger, grunnleggende statistiske begreper samt standardisering, normering og validering av tester. Videre kan du redegjøre for hva et gitt testresultat sier om et barns faglige fungering og hva dette bety for mulige tiltak, samt kunne formidle dette til barn, foresatte og fagpersoner.

Emne detaljer

Kartlegging av lese- og skrivevansker og matematikkvansker

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.