5321 - Nettbasert emne

Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker

Emnet har som mål å gi en innføring i lærevanskebegrepet og ulike typer lærevansker. Dette omfatter årsaker til, kjennetegn på, og tiltak for de mest høyfrekvente lærevanskene.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 22 200
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5321
Emnebeskrivelse

Det er mange grunner til at mennesker strever med læring. Sentralt i dette emnet er at god forståelse av lærevansker forutsetter innsikt i faktorer på både individnivå og systemnivå. 

I et historisk perspektiv har man ofte sett på en lærevanske som en «feil» med barnet, og at spesialpedagogens roller er å redusere eller kompensere for dette. Et slikt individperspektiv på lærevansker er fortsatt en sentral del av spesialpedagogikken, og fra forskning vet vi at det er en klar genetisk og arvelig komponent i mange ulike lærevansker. Samtidig er det slik at en lærevanske først realiseres i møtet med en kontekst, eller et system som stiller krav om de ferdighetene et barn strever med.

Et individ og systemperspektiv på ulike læringsvansker består av følgende tema:

  • Introduksjon til lærevansker
  • Språkvansker og lese-/skrivevansker
  • Matematikkvansker
  • Psykososiale lærevansker
  • Nevvroutviklingsforstyrrelser og utviklingshemning

Læringsutbytte

Etter emnet vil du ha grunnleggende kunnskap om de mest høyfrekvente lærevanskene i barnehage og skole, samt gode forskningsbaserte tiltak for disse vanskene. Du vil også ha en bevissthet om hvordan skolen og barnehagen som organisasjoner arbeider med lærevansker, og hva som er spesialpedagogens rolle i dette arbeidet.

Emne detaljer

Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.