5349 - Nettstudium emne

Bacheloroppgave

Bacheloroppgaven i pedagogikk eller spesialpedagogikk skal gi deg en innføring i hvordan du anvender metode- og teorikunnskaper fra bachelorløpet til å skrive en omfattende oppgave basert på både relevant teori og empiri.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
6
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5349
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Bacheloroppgaven er en avsluttende oppgave der studentene skal utarbeide et selvstendig produkt som enten er (a) et empirisk prosjekt som resulterer i en forskningsartikkel, eller (b) et teoretisk prosjekt som resulterer i en litteraturstudie. Gjennom bacheloroppgaven skal studentene demonstrere evne til fordypning og analytiske ferdigheter innen faget pedagogikk eller spesialpedagogikk. Det endelige produktet skal fremvise kunnskap om pedagogikk eller spesialpedagogikk ved å utrede pedagogisk eller spesialpedagogisk teori og besvare en konkret og selvstendig problemstilling.

Læringsutbytte 

Bacheloroppgaven i pedagogikk eller spesialpedagogikk skal gi deg trening i anvendelse av fagstoffet fra sentrale områder i bachelorstudiet. I emnet skal du både planlegge og gjennomføre et større selvstendig prosjekt, hvor du viser evne til å anvende teori for å besvare en problemstilling, og formidler fagstoff og teorier på en oversiktlig og forståelig måte.

Emne detaljer

Bacheloroppgave

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.