5323 - Nettbasert emne

Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

I dette emnet får du en grunnleggende innføring i spesialpedagogisk historie og idégrunnlag samt spesialpedagogisk teori og grunnlagsproblemer.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 22 200
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5323
Emnebeskrivelse

Kurset Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer gir en grunnleggende innsikt i hva spesialpedagogikk er og hvordan spesialundervisning organiseres i Norge samt fagets historiske utvikling og idégrunnlag.

Sentralt i emnet er at en forståelse av spesialpedagogikk og spesialpedagogisk praksis fordrer et reflektert og bevisst syn på temaer som menneskesyn og etikk, normalitet og avvik, integrering og inkludering, system- og individperspektiv på lærevansker samt kjennskap til fagets forankring i norske og internasjonale lover og konvensjoner.

Læringsutbytte

Etter kurset vil du ha grunnleggende kunnskap om spesialpedagogisk teori og grunnlagsproblemer og den historiske utviklingen av spesialpedagogikken som fag. Du vil også ha en begynnende bevissthet om prosesser som bidrar til marginalisering og utenforskap på den ene siden og inkludering på den andre siden.Emnet overlapper med
5302 Spesialpedagogikk.

Emne detaljer

Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.