5346 - Nettstudium emne

Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode

Emnet gir en bred innføring i vitenskapelige metoder og forutsetningene for å anvende disse i pedagogiske undersøkelser.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5346
Emnebeskrivelse

Emnet tar for seg både kvalitative og kvantitative metoder. Du vil lære følgende: 

  • i hvilken sammenheng kvantitative og kvalitative metoder kan anvendes, og hvilke muligheter og begrensninger de har. 
  • strategier for utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, datainnsamling, analysearbeid, vurdering av forskningskvalitet, samt etiske og praktiske hensyn som må ivaretas i en forskningsprosess.  
  • å forstå og kritisk vurdere vitenskapelige arbeider av ulikt format.  
  • å planlegge og gjennomføre empiriske undersøkelse av mindre omfang, og å vurdere metodologisk kvalitet ved eget og andres forskningsarbeid.  

Læringsutbytte

Emnet vil sette deg i stand til forstå at kunnskap om metode er helt grunnleggende for å kunne gjennomføre systematiske, troverdige og pålitelige undersøkelser av virkeligheten og for å kunne vurdere kvaliteten av egen og andres forskning. Du vil kunne gjøre rede for hovedtrekk ved både kvalitative og kvantitative metoder, forklare grunnleggende begreper slik som utvalg, validitet, reliabilitet og generalisering, skissere forskningsdesign og planlegge pedagogiske undersøkelser av mindre omfang. Emnet vil også gi deg et bevisst forhold til forskningsetikk. Emnet overlapper med 
5305 Kvalitative og kvantitative metoder.

Emne detaljer

Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.