5320 - Nettstudier fri progresjon emne

Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv

Vi mennesker lærer oss nye ting hver eneste dag, og vi kan tilegne oss en forbløffende mengde kunnskap og ferdigheter.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
15
Pris
kr 22 200
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5320
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Emnet gir en oppdatert innføring i grunnleggende faktorer i menneskelig læring og utvikling. Du vil lære om det biologiske, kognitive og motivasjonelle grunnlaget for læring, tre begreper som henger tett sammen.     

Gjennom emnet vil du få innsikt i typisk og atypisk menneskelig læring, og du vil sette deg inn i kompleksiteten i menneskelig læring. 

Det biologiske grunnlaget for læring handler om hjernen vår - hvordan den er bygd opp, fungerer, og er virksom i læring. Det kognitive grunnlaget handler om hvordan vi mennesker bruker hjernen vår for, bevisst eller ubevisst, å behandle informasjon vi får fra sansene våre. Det hjelper imidlertid lite med et godt biologisk og kognitivt grunnlag om man ikke er motivert for å bruke disse ressursene i læringsarbeid.  

Biologi, kognisjon og motivasjon er derfor tre helt sentrale begreper for å forstå menneskelig læring, på samme måte som de er helt sentrale for å forstå situasjoner hvor mennesker ikke lærer så godt som vi håper; altså lærevansker. 

Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv består av følgende temaer:

  • Hjernen 
  • Nerveceller
  • Eksekutive funksjoner
  • Menneskelig informasjonsprosessering
  • Motivasjon og læring

Læringsutbytte

Etter emnet vil du ha grunnleggende kunnskaper om hvordan biologiske, kognitive og motivasjonelle forhold påvirker typisk og atypisk læring, og du vil kunne reflektere over hvorfor slik kunnskap kan være relevant for pedagogisk og spesialpedagogisk praksis. Du vil også kunne skrive enkle akademiske tekster med korrekt bruk av referanser. 

Emne detaljer

Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.