5322 - Nettbasert emne

Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning

Emnet gir et innblikk i hvordan du kan bidra til å støtte og hjelpe mennesker i utfordrende situasjoner gjennom spesialpedagogisk rådgivning og veiledning.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 22 200
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5322
Emnebeskrivelse

Rådgivere og veiledere erfarer at teoretiske tilnærminger bidrar til å systematisere kunnskap, de gir retningslinjer og økt forståelse for de komplekse prosessene man involveres i. I dette emnet vil du få innblikk i hvordan ulike teoretiske tilnærminger kan ha betydning for spesialpedagogisk rådgivning og veiledning.

Som rådgiver og veileder er kommunikasjon det viktigste redskapet man har. Gjennom bruk av sine kommunikasjonsferdigheter skal man skape trygge rammer, gode relasjoner og legge til rette for utvikling og vekst. I emnet vil du få en innføring i fasene i en rådgivningsprosess og se hvordan ulike ferdigheter hos rådgiver vil ha betydning i de forskjellige fasene. Du vil få et innblikk i hvordan du kan bruke dine kommunikasjonsferdigheter til å støtte og hjelpe andre gjennom spesialpedagogisk rådgivning og veiledning.

Emnet gir en grunnleggende innføring i spesialpedagogisk rådgivning og veiledning gjennom følgende tematiske områder:

  • Ulike tilnærminger til spesialpedagogisk rådgivning og veiledning og deres teoretiske grunnlag
  • Rådgiveren og veilederens kommunikative ferdigheter
  • Arbeidsformer i spesialpedagogisk rådgivning og veiledning

Læringsutbytte

Etter emnet vil du ha grunnleggende kunnskap om hva spesialpedagogisk rådgivning og veiledning er og hvordan ulike teoretiske tilnærminger kan informere den spesialpedagogiske rådgivningspraksisen. Du vil ha en bevissthet om hvordan ulike kommunikasjonsferdigheter har betydning i rådgivningsprosessen og kjenne til ulike arbeidsformer i spesialpedagogisk rådgivning og veiledning.Emnet overlapper med følgende emner:

Emne detaljer

Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.