5344 - Nettstudium emne

Kommunikasjon og pedagogisk veiledning

I dette emnet vil du lære hvordan du kan bli god til å kommunisere med og veilede individer og grupper i deres lærings-, endrings- og utviklingsprosesser.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5344
Emnebeskrivelse

Emnet gir en innføring i teori og empiri om kommunikasjon og pedagogisk veiledning knyttet til problemstillinger for individer i ulike kontekster. Målet er blant annet å bevisstgjøre i etiske forhold innen kommunikasjon og veiledning, og gi kompetanse i konkret å veilede barn, unge og voksne i deres lærings-, utviklings- og endringsprosesser. Sentrale tema vil være kommunikasjon, pedagogisk veiledning, veiledning av barn og unge, personalveiledning, kollegaveiledning og veiledningsetikk.   
   

Kommunikasjon og pedagogisk veiledning tar for seg følgende tema:   

  • Kommunikasjon, selvforståelse og samspill
  • Pedagogisk veiledning - teori og praksis
  • Pedagogisk veiledning i ulike roller og kontekster
  • Kommunikasjon og pedagogisk veiledning i grupper

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har du kunnskap om kommunikasjon og om pedagogisk veiledning knyttet til lærings-, utviklings- og endringsprosesser. Du skal kunne anvende modeller og metoder i kommunikasjon og veiledning med barn, unge og voksne, og kunne drøfte og reflektere over relevante teoretiske og etiske aspekter innen pedagogisk veiledning.Emnet overlapper med følgende emner:

Emne detaljer

Kommunikasjon og pedagogisk veiledning

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.