7102 - Nettstudium emne

Sosial- og personlighetspsykologi

Sosial- og personlighetspsykologi er to store fagområder som studerer mennesker som et resultat av grupper og samfunn, arv og miljø, og gjerne overlappet mellom disse.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7102
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Les om vilkårene her

Det ligger mye bak de mange handlingene vi gjør hver dag. Menneskelig atferd er et komplekst fenomen som formes av erfaring og læring, grupper og samfunn, samt arv og miljø. Sosialpsykologi og personlighetspsykologi er to store fagområder som utforsker hva som får personer til å gjøre det de gjør, den første med grupper og samfunn som innfannsvinkel, den andre med arv og miljø.

Sosialpsykologien ser først og fremst på hvordan andres nærvær påvirker oss. Vi tar daglig del i forskjellige sosiale strukturer, fra vennskap og parforhold til kollegialitet og samfunnsdeltakelse. Ulike sosiale strukturer pålegger oss ulike væremåter og fordi vi er sosiale av natur, tilpasser vi oss. Vi lærer riktig atferd blant annet gjennom sosial tenkning, sosiale relasjoner og gruppeprosesser. I dette emnet vil du lære om de positive sidene ved sosial innflytelse, som tilhørighet og prososial atferd, men også om de negative sidene som når konformitet og sosialt press fører til grusomme handlinger.  

Personlighetspsykologien setter fokus på hva som skiller individer fra hverandre. De fleste teoriene baserer seg på at vi har mer eller mindre stabile karakteristikker som vi tar med oss i vår omgang med andre. Emnet vil gi innsikt om hvordan personlighetstrekk manifesteres som individuelle forskjeller og hvordan disse er med på å forme dynamikken i nære relasjoner. Du vil også lære om sammenhenger mellom personlighet, atferd, tankemåter og emosjonelle mønstre.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har du kunnskap om de viktigste teoriene fra sosialpsykologi og kan anvende disse for å belyse reelle sosiale kontekster. Videre har du kunnskap om personlighetspsykologi og de forskjellige perspektivene på individuelle forskjeller.

Emne detaljer

Sosial- og personlighetspsykologi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.