Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.
Studielengde:3 år

Anvendt psykologi

Hvordan kan vi bruke psykologi til å forstå individer, grupper og samfunn? Med kunnskap om anvendt psykologi får du viktig kompetanse for en rekke ulike yrker.
OpptakÅpent
Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.

Nøkkelinformasjon

 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Bachelorgraden i anvendt psykologi vektlegger psykologisk kunnskap i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere studier og psykologiske tester. Dette gjør at du kan iverksette intervensjoner, foreslå tiltak, og påvirke design og budskap.

Med mange varierte muligheter, legger graden opp til at du selv kan velge hvilke områder av psykologiens anvendelser du ønsker å fordype deg i. Her kan du for eksempel rette fokus mot helsearbeid, miljøutfordringer, idrett og/eller kommunikasjon.

I løpet av studiene vil du blant annet jobbe med emner som:

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • PSY200Psykisk helse og emosjoner

  Emnet gir en innføring i ulike måter å forstå psykisk helse på. Emnet fokuserer på ulike faktorer som kan bidra til god psykisk helse og uhelse. Emnet gir en innføring i de mest sentrale psykiske lidelsene. Videre vil emnet ta for seg emosjoner. I den anledning, vil en se på hvordan emosjoner utvikles og funksjonen de har for menneskets psykiske helse, kognitive prosesser og sosiale relasjoner.

 • PSY201Kognitiv psykologi

  Kognitiv psykologi er studiet av mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, persepsjon, sansning, bevissthet, beslutningstaking, handlinger, motivasjon, emosjoner og problemløsning. I emnet lærer studenten om prosessene som ligger bak hvordan vi tar til oss, tolker, bearbeider, bruker og bevarer informasjon. Emnet vil omhandle studier av både generelle kognitive funksjoner samt individuelle forskjeller i kognisjon.

 • PSY202Kvantitativ og kvalitativ metode

  Forskningsmetode står sentralt i akademisk virksomhet, og emnet har som formål å utruste studenten med kunnskap for å selvstendig kunne benytte slike metoder. Emnet tar for seg både kvalitative og kvantitative vitenskapelige metoder og forutsetningene for å anvende distinkte metoder i psykologiske undersøkelser. Studentene lærer om mulighetene og begrensningene til ulike kvalitative og kvantitative metoder, og jobber aktivt med å forstå og evaluere andres vitenskapelige arbeider. Emnet omfatter strategier for forskningsdesign, datainnsamling og analysearbeid og legger vekt på etiske og praktiske hensyn en forsker må ivareta. Ved fullført emne er studentene i stand til å benytte kvantitative og kvalitative metoder til å sammenstille, analysere og tolke data.

 • VAL999-30Valgemner

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • UTV999BA30Utveksling
 • PSY300Statistisk analyse
 • PSY301Psykologisk teori i praksis
 • BPS300Bacheloroppgave i psykologi
 • VAL999MA-10Spesialiseringsemne
 • VAL999MA-10ASpesialiseringsemne

Hva kan du bli?

Bilde av Madelene Berntsen

Bachelorgraden i psykologi snudde opp ned på Madelenes fremtidsplaner og lærte henne noe viktig om seg selv

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Gjennomgående i bachelorprogrammet er vi opptatt av hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes for å løse ulike problemstillinger innenfor ulike områder av arbeidslivet. Kunnskap om hvordan psykologi kan anvendes i ulike situasjoner og kontekster er viktig i arbeid med mennesker, og bachelorprogrammet legger derfor vekt på å fremheve nytteverdien av psykologisk teori og forskning i praksis.

  Du vil møte våre forskere og fagansatte, men du vil også møte eksterne forelesere med ekspertise innenfor sine respektive fagfelt. 

 • Slik er studiehverdagen

  For å sikre best mulig læringsutbytte vil studiet bestå av ulike undervisnings- og læringsformer. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsformer og andre studieformer som krever mer aktiv studentdeltakelse, som forelesninger og seminarer, kasus og problembasert gruppearbeid, prosjektoppgaver og studentpresentasjoner.  
Det er viktig for meg å bli kjent med studentene. Da kan jeg nemlig tilpasse undervisningen med eksempler og aktiviteter på en måte som gir mest utbytte for dem.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter