Student viser frem en presentasjon på PC-en. Master i ledelse ved Høyskolen Kristiania.

Master - Bergen og Oslo

Ledelse

Dette er en mastergrad som kvalifiserer deg til en rekke spennende jobber i både privat og offentlig sektor.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Bergen og Oslo
Nivå
Master
Pris
49 900 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
120
Opptakskrav
Programbeskrivelse
Med forbehold om endringer

En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.  

Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i praksis og fungere som rådgiver og utvikler innen ledelse og lederskap. 

Utdanningen har en klar profil mot ledelsesfeltet og gir deg bred innsikt og praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og lede medarbeidere og virksomheter i det daglige, så vel som endrings- og utviklingsprosjekter. Det differensierer dette masterstudiet fra for eksempel en master i siviløkonomi.

NHOs årlige kompetansebarometer viser at det norske arbeidsmarkedet vil etterspørre stadig mer ledelseskompetanse i årene som kommer. Med en mastergrad i ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.
Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med våre studentambassadører her!

Hva lærer du?

Undervisningen gir deg oppdatert forskningsbasert kunnskap innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og hvordan disse kan anvendes for å analysere, vurdere og iverksette tiltak og initiativ til nytte for både medarbeidere, ledere og andre interessenter.

Med praktiske caser fra alle deler av arbeidslivet lærer du å planlegge, gjennomføre og presentere prosjekter i samarbeid med andre.

Master i ledelse er delt inn i tre hovedtemaer:

  • Ledelse og styring som virkemidler
  • Endring og innovasjon i organisasjoner
  • Ledelse av medarbeidere og deg selv 

Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner, lederansvar og for å utøve personlig lederskap, og blir attraktiv for mange typer jobber. Om du er særlig interessert i forskning, vil en mastergrad fra dette studiet kvalifisere deg for opptak til et ph.d.-studium.

Jobbmuligheter

Dette masterstudiet gir deg kompetanse til en rekke jobber i både privat og offentlig sektor. Studiet er særlig rettet mot mellomledere, som beveger seg i en kompleks virkelighet mellom toppledelse og operativ virksomhet.  I tillegg vil ulike typer konsulent- og rådgiverstillinger innenfor organisasjon, ledelse og HR være særlig aktuelle.

Etter fullført utdanning kan du blant annet jobbe som: 

  • Prosjektleder
  • Koordinator ifbm. endringsprosesser
  • Prosessleder
  • Konsulent i HR-relaterte funksjoner

Det er et økende behov for medarbeidere med høy utdanning i ledelse og administrasjon til de fleste typer virksomheter i både privat og offentlig sektor.  

Mye av kunnskapen vil også være aktuell for den som vil etablere egen virksomhet eller gå tilbake til skolebenken for å ruste seg opp for å kunne ta på seg mer ansvar og lederutfordringer.  Derfor vil du med en master i ledelse kunne få gode muligheter på arbeidsmarkedet. 

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Irmelin Drake
Les mer om Irmelin

Søk på Master i ledelse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer