Student viser frem en presentasjon på PC-en. Master i ledelse ved Høyskolen Kristiania.

Master - Bergen og Oslo

Ledelse

Dette er en mastergrad som kvalifiserer deg til en rekke spennende jobber i både privat og offentlig sektor.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Bergen og Oslo
Nivå
Master
Pris
49 900 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
120
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Opptaket for 2021 er stengt

Se vårt tilbud av nettstudier hvor du kan søke opptak hver dag, hele året

En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.  

Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i praksis og fungere som rådgiver og utvikler innen ledelse og lederskap. 

Utdanningen har en klar profil mot ledelsesfeltet og gir deg bred innsikt og praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og lede medarbeidere og virksomheter i det daglige, så vel som endrings- og utviklingsprosjekter. Det differensierer dette masterstudiet fra for eksempel en master i siviløkonomi.

NHOs årlige kompetansebarometer viser at det norske arbeidsmarkedet vil etterspørre stadig mer ledelseskompetanse i årene som kommer. Med en mastergrad i ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Hva lærer du?

Undervisningen gir deg oppdatert forskningsbasert kunnskap innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og hvordan disse kan anvendes for å analysere, vurdere og iverksette tiltak og initiativ til nytte for både medarbeidere, ledere og andre interessenter.

Med praktiske caser fra alle deler av arbeidslivet lærer du å planlegge, gjennomføre og presentere prosjekter i samarbeid med andre.

Master i ledelse er delt inn i tre hovedtemaer:

  • Ledelse og styring som virkemidler
  • Endring og innovasjon i organisasjoner
  • Ledelse av medarbeidere og deg selv 

Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner, lederansvar og for å utøve personlig lederskap, og blir attraktiv for mange typer jobber. Om du er særlig interessert i forskning, vil en mastergrad fra dette studiet kvalifisere deg for opptak til et ph.d.-studium.

Jobbmuligheter

Dette masterstudiet gir deg kompetanse til en rekke jobber i både privat og offentlig sektor. Studiet er særlig rettet mot mellomledere, som beveger seg i en kompleks virkelighet mellom toppledelse og operativ virksomhet.  I tillegg vil ulike typer konsulent- og rådgiverstillinger innenfor organisasjon, ledelse og HR være særlig aktuelle.

Etter fullført utdanning kan du blant annet jobbe som: 

  • Prosjektleder
  • Koordinator ifbm. endringsprosesser
  • Prosessleder
  • Konsulent i HR-relaterte funksjoner

Det er et økende behov for medarbeidere med høy utdanning i ledelse og administrasjon til de fleste typer virksomheter i både privat og offentlig sektor.  

Mye av kunnskapen vil også være aktuell for den som vil etablere egen virksomhet eller gå tilbake til skolebenken for å ruste seg opp for å kunne ta på seg mer ansvar og lederutfordringer.  Derfor vil du med en master i ledelse kunne få gode muligheter på arbeidsmarkedet. 

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Laura Traavik
Les mer om Laura

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer