Merk at semesteret i Tyskland ofte er annerledes organisert enn i Norge, ofte med et "vintersemester" f.eks. fra primo oktober til ultimo februar; og "sommersemester" fra mars til ultimo juli.

Gå direkte til: