Utvekslingssteder i hele verden

Kristiania har 25 partnerskoler i ulike land. Her kan du se en komplett liste over studiesteder. Merk at du bare kan dra på utveksling til studiesteder Kristiania har en avtale med. Ta kontakt med Avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering hvis du har spørsmål knyttet til utvekslingsmulighetene for ditt studieprogram.

Merk at listene kun er veiledende. Fordi utvekslingstilbudet ved våre partnerinstitusjoner kan endre seg, kan vi ikke garantere deg en plass ved det studiestedet du har sett deg ut.