Otago Polytechnic

Otago Polytechnic Te Pukenga ligger i Dunedin som er den neste største byen på Sørøyen etter Christchurch.

Dunedin er en universitetsby og Otago Polytechnic deler campus med New Zealand sitt eldste universitet. Campus området er plassert i kort avstand fra sentrumskjernen og studenter utgjør mer enn 20% av byens 130 000 innbyggerne.

New Zealand er en spennende destinasjon med mange muligheter for 'outdoor minded people'. Akademisk så er Otago en partnerinstitusjon som er oversiktlig og med faglig fokus på business, teknologi, turisme, design, sport og helse.


•    Generell informasjon
•    Academic Calendar Semesterinndeling
•    Informasjon for innkommende studenter 
•    Video fra Otago by og campus


Semesterinndelingen ved Otago er som følger:

•    Vårsemesteret (Semester 1) går fra februar til juni
•    Høstsemesteret (Semester 2) går fra juli til november