Gå direkte til 

     

    Università degli Studi Firenze

    UniFi er sentralt plassert i Firenze. Vi samarbeider i hovedsak med innen politikk, soologi og påvirkning.