CIRRUS (kunst og design)

CIRRUS inkluderer de fremste kunst- og designutdanningene fra Norden og Baltikum.

 

EkoTek Nord (teknologi)

Nettverket skal fremme mobilitet mellom studenter og lærere hos de ulike partnerne i Norden og Baltikum, innenfor foretningsvirksomhet, informasjonsteknologi, ingeniørfag, logistikk og media. 

 

NordPuls (musikk)

NordplusMusic er et samarbeid mellom nettverk og institusjoner for høyere musikkutdanning i Norden og Baltikum, inkludert 40 musikkakademier, universiteter og høyskoler.

 

SMK University of Applied Sciences

SMK University of Applied Sciences har sine internasjonale studenter lokalisert i hovedstaden Vilnius. De har også campus i Klaipeda som er den eneste havnebyen i Litauen og har fergeforbindelser både til Sverige, Danmark og Tyskland. Vilnius er midt i landet og på størrelse med Bergen i forhold til folketall. Akademisk så er SMK en partnerinstitusjon som er oversiktlig og med faglig fokus på business, ledelse, markedsføring og IT teknologi.

Semesterinndelingen ved SMK er som følger:
-
Høstsemesteret går fra primo september til ultimo desember
- Vårsemesteret går fra primo februar til medio juni

Vilnius Academy of Arts

Vilnius Academy of Arts er et statlig universitet med beliggenhet i hovedstaden til Litauen. Universitetet tilbyr emner innen grafisk design, og interiør. 

Semesterinndelingen ved universitetet er som følger:
- Høstsemesteret går fra september - ultimo desember
- Vårsemesteret går fra februar - ultimo mai