Erasmus-avtale (toveis)

  • Du betaler vanlig studieavgift til Høyskolen Kristiania, ikke til partnerinstitusjonen.
  • Erasmus+-stipend på 410-460 EUR i måneden (cirka 4500-5100 NOK)
  • Ordinært stipend og reisestipend fra Lånekassen  

Andre fordeler:

  • Ved stryk eller frafall på utvekslingsoppholdet, tilbyr Kristiania å avholde konte-eksamen og evt erstatningsemner med rabatt. Utvekslingssemesteret inngår i betalingstaket for studier ved Kristiania
  • Utveksling innenfor toveis-avtaler innebærer også at du reiser sammen med færre studenter til samme partnerinstitusjon. Dette gir deg bedre muligheter for å komme i kontakt med lokale og andre internasjonale studenter.

Grønt stipend

Andre gjensidige avtaler (toveis)

  • Samme fordeler som over, men du får ikke Erasmus+ - stipend.

Study Abroad-avtale (enveis)

  • Du betaler studieavgift til mottagerinstitusjonen, ikke til Kristiania
  • Studieavgiften varierer fra 50 000-120 000 NOK
  • Ordinært stipend og reisestipend fra Lånekassen

Merk at mottakerinstitusjonen anses for å ha ansvaret for studentens studieprogresjon. Studieavgiftene ifm enveis-avtaler er ofte vesentlig høyere enn ved Kristiania, og levekostnadene på studiestedene likeså. Studenten kan ikke få Erasmus+-stipend, som er forbeholdt Erasmus+ -toveis-avtaler. Kristiania mottar ingen studieavgift og tilbyr ikke erstatningsemner med rabatt eller å avholde konte-eksamen ved stryk i utlandet. Utgiftene til enveis-studieoppholdet i utlandet inngår ikke i betalingstaket for studier ved Kristiania.

Støtte til språkkurs

Skal du studere på et annet språk enn engelsk, svensk eller dansk? Da kan du også få støtte til språkkurs. Les mer på Lånekassens nettsider.

Merk at du kan studere EUs språk gratis på EU Academy, en tjeneste spesielt utviklet for studenter som skal studere i Europa.

Andre stipendordninger

ANSA har også en liste over stipender du kan søke på. Noen gjelder også for utvekslingsopphold i utlandet. Legathåndboken er en søkbar håndbok for stipender.

Neste steg: Huske før du reiser