1. Svar på tilbudet om utveksling

Takk ja eller nei til utvekslingsplassen i Søknadsweb.

2. Kom på informasjonsmøte 

Delta på «Infomøte 3». Dette er et veiledningsmøte for nominerte studenter. Her går vi gjennom søknaden videre til partnerinstitusjonen, emnevalg og Learning Agreement for Erasmus/toveis-avtaler. Møtet finner sted i oktober og mars måned.

3. Søk opptak hos skolen du utveksler til

Etter at du er blitt nominert til institusjonen ute, så må du selv søke. Hvilke dokumenter du må sende inn og hvordan du søker varierer fra sted til sted. Det kan for eksempel være:

  • Karakterutskrift fra Kristiania, som kan bestilles, både på engelsk og norsk, i Studentweb (ikke Søknadsweb).
  • Dokumentasjon på at du tilfredsstiller språkkrav, enten gjennom vitnemål fra videregående eller en språktest.
  • Dokumentasjon på at du kan finansiere oppholdet. Her kan du sende inn en foreløpig uttalelse på rett til støtte fra Lånekassen.

4. Inngå en Learning Agreement

Learning Agreement er en avtale mellom deg, Kristiania og institusjonen du skal reise til. Den garanterer at du får godkjent emnene du tar ute som en del av graden din hos Kristiania. Husk å melde fra til Internasjonalt mobilitetsteam med en gang dersom det blir endringer i emnene du skal ta.

Les mer om hvordan du oppretter en Online Learning Agreement.

5. Finansiering, lån og stipend

Det er mulig å søke støtte og stipend. Sjekk hvilke muligheter du har.  

Erasmus-studenter vil få tilsendt en Grant Agreement med beløpet du vil få utbetalt som Erasmus-stipend.

Du vil kunne søke Lånekassen om både ordinært stipend og reisestipend. Det finnes også noen andre stipendordninger, les mer her.

Grønnere utveksling

6. Viktige dokumenter 

Sett deg inn i viktige dokumenter med praktisk informasjon, inkludert forsikrings- og visumsinformasjon, og beredskapsinformasjon. Fyll også ut obligatorisk egenerklæring:

7. Semesterregistrering 

Selv om du reiser på utveksling, er det viktig at du husker å semesterregisrere deg ved Kristiania. 

8. Språktest og -kurs

Erasmus+ Online Language Support tilbyr gratis online språktest for alle som skal på Erasmus-utveksling. Etter avlagt språktest får du også tilgang til et språkkurs i det samme språket. Drar du for eksempel til Tyskland, men skal ha emner på engelsk, kan du ta test og kurs på både tysk og engelsk.

Lånekassen gir også støtte til studieforberedende språkkurs i utlandet. Det vanligste er å finne kurset selv i landet eller byen man skal bo i. Språkkurset må vare i minst fire uker med minst 15 undervisningstimer per uke. Les mer her.

9. Kom på utreiseseminaret 

«Infomøte 4» er et seminar med fokus på beredskap, sikkerhet og kulturforståelse. Infomøte 4 gjennomføres i juni for utveksling på høsten og i desember for utveksling på våren. Holdes sammen med Sjømannskirken og ANSA.

Neste steg: Huske når du kommer hjem