1. Last opp karakterutskrift

Etter å ha gjennomført utvekslingen din, så laster du opp karakterutskrift i Søknadsweb. Se veiledning til hvordan du søker om innpassing av utvekslingsoppholdet her.

2. Last opp bekreftelse på utveksling

Erasmus-studenter må laste opp en egen bekreftelse på oppholdet, en såkalt Confirmation of Stay. I tillegg får du tilsendt en egen Erasmus Participant Report fra EU-kommisjonen. 

3. Få godkjent oppholdet

Dersom du har bestått emnene og tatt emnene som står i læringsavtalen din, dersom du har en, og ikke tatt fag som overlapper i særlig grad med emnene du har hjemme, så godkjennes oppholdet som en del av graden din. Fristen for å laste opp karakterutskriften fra vertsinstitusjonen er 1.9 og 1.3.

Det vil ikke fremgå på vitnemålet fra Kristiania hvilke emner du tok eller karakteren du fikk på dem, men du vil få en karakterutskrift fra vertsinstitusjonen din hvor dette fremgår.