Bilde av Madelene Berntsen
Å studere handler ikke bare om fag og eksamener – det handler også om å finne ut av hvem man er og hva man vil! Foto: Jonatan A. Quintero

Da Madelene søkte seg til bachelorgraden i anvendt psykologi, var hun usikker på om hun gjorde det av riktige grunner.

– Søsteren min hadde studert psykologi, og jeg var rett og slett litt redd for at det var derfor jeg gjorde det samme.   

Heldigvis tok det ikke lang tid før 24-åringen forstod at valget hun hadde tatt, var for seg selv og ingen andre.

– Jeg elsket å studere psykologi og likte spesielt godt andre semester av bachelorgraden. Da fikk vi fordype oss i fag som sosial- og personlighetspsykologi, som er vanvittig spennende.

Madelene forteller at hun alltid har likt å analysere mennesker og forsøke å forstå hvorfor man er som man er, og gjør som man gjør. På Kristiania fikk hun mulighet til å fordype seg i fag med akkurat dette som tema og utgangspunkt.

– Vi så blant annet på hvordan arv og miljø er med på å påvirke hvordan vi utvikler oss som mennesker, både på individ- og samfunnsnivå. Det var kjempespennende.

Temaet interesserte henne så mye, at hun valgte å skrive eksamensoppgave om det samme.

– Da tok jeg for meg korona-pandemien og så på hvordan ulike personlighetstrekk påvirket hvordan vi håndterte de nye retningslinjene. Bare tenk på hvordan noen mennesker alltid gikk med munnbind, mens andre ga blaffen. Forskjellene var store, og det var veldig interessant å analysere det hele fra et psykologisk perspektiv.

Jeg ser at teorien faktisk stemmer med virkeligheten, i hvert fall i mange tilfeller, og det er en litt sånn wow-følelse!

Vokste mye av erfaringene fra praksisperioden

På andreåret av bachelorgraden var Madelene i praksis hos Utekontakten i bydel Nordstrand. Det var en sterk opplevelse som snudde alle fremtidsplaner på hodet.

– Jeg har alltid tenkt at jeg passer best til å jobbe med barn og voksne, men i løpet av praksisen forstod jeg at jeg både passet og virkelig elsket å jobbe med ungdom.

Utekontakten driver med oppsøkende og forebyggende arbeid for ungdom mellom 13 og 23 år. De jobber både dag og natt, er tett på mennesker og ulike miljøer og samarbeider blant annet med NAV  og barnevernet – og Madelene fikk være med på alt.

– Vi drev også med noe som heter skolefelting, som kort fortalt handler om å være til stede på skoler og tilby elevene noen å prate med. Tjenesten er taushetsbelagt, og det er rom for å snakke om alt fra rus og vold til mobbing og kjærlighetsproblemer.

Og det var spesielt denne erfaringen som fikk Madelene til å innse at hun ville jobbe med ungdom. Ikke bare opplevde hun arbeidet som spennende og givende – hun oppdaget også at hun var i stand til å nå inn og gjøre en forskjell for elevene.

– Jeg fulgte blant annet opp en som slet psykisk, og da praksisen var over, ville han ikke snakke med noen andre enn meg. Jeg fortsatte derfor å jobbe frivillig én gang i uken, helt til han var klar for å søke hjelp et annet sted. Denne opplevelsen vokste jeg mye av. 

Fotball som en del av studiet

På Kristiania fikk Muslim Razzaq mulighet til å studere psykologi – og ha praksis på fotballbanen!

Les mer her

Har fått en meningsfull og viktig jobb

Psykologistudiet hos Kristiania ble litt av en reise for Madelene. Hun gikk fra å være usikker til skråsikker på studievalg, samtidig som hun oppdaget en ny side ved seg selv: en side som brenner for forebyggende arbeid rettet mot ungdom. I dag jobber hun som miljøarbeider ved en videregående skole i Oslo.

– Som miljøarbeider er jeg mellomleddet mellom elevene og lærerne. Vi skal være trygge voksne, som elevene skal kunne snakke om alt med. Vi bidrar til å sikre et godt klassemiljø og tilrettelegger for at elevene skal lykkes med skolearbeid. 

Hun forteller videre at hun har stor bruk for det hun lærte på studiet, spesielt når hun snakker med ungdommer som sliter.

– På Kristiania lærte jeg mye om personlighetstyper og terapiformer, og all den kunnskapen bruker jeg i møte med ungdommene. Jeg prøver å forstå hvordan folk er, og hvordan jeg bør gå frem for å nå inn – altså om jeg kan være direkte, eller om jeg må trå mer varsomt. Jeg ser at teorien faktisk stemmer med virkeligheten, i hvert fall i mange tilfeller, og det er en litt sånn wow-følelse.

Madelene takker praksisen og Utekontakten for at hun har endte opp i jobben hun nå er i, og har spesielt ett tips til alle som skal velge praksis:

– Velg noe som er litt annerledes. Ikke gå for det sikre. Hadde jeg gjort det, hadde jeg aldri fått den erfaringen og de aha-opplevelsene som jeg fikk, og da hadde jeg heller aldri innsett hva jeg virkelig ville jobbe med.

Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.

Vil du også studere anvendt psykologi?

Med denne brede og praksisnære psykologiutdanningen får du viktig kompetanse som kommer til nytte i en rekke ulike yrker.
Les mer