To kvinnelige studenter sitter i et lyst lokale med hver sin mac.
Lurer du på hva du skal studere? Her får du en oversikt over studiene med de mest fornøyde studentene ved Kristiania, kanskje du finner noen tips her?Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

En av dem som er mest fornøyd, er Synne Kristensen. Hun studerer Bachelor i anvendt psykologi, og er veldig fornøyd med studievalget.

Synne forteller at foreleserne har veldig forskjellig bakgrunn og at de er gode på sitt fagområde.

– Foreleserne har bakgrunn i alt fra forskning og kognitiv psykologi til klinisk psykologi. Felles for dem er at de er veldig gode på sitt fagområde, og de er gode på å formidle kunnskapen, sier hun.

– Hele 44 prosent av Kristiania-studentene svarte på undersøkelsen, og vi er takknemlige for at så mange av våre studenter har tatt seg tid til å gi oss sine tilbakemeldinger, sier kvalitetssjef Line Edelmann.

Studentene er blant annet spurt om hvor fornøyde de er med undervisningen, læringsmiljøet, tilknytningen til arbeidslivet og tilbakemeldingene fra foreleserne sine. Totalt inngår omtrent 1 800 studieprogrammer, der toppscore er 5,0. 

Basert på spørsmålet om hvor tilfreds studentene, alt i alt, er med sitt studieprogram fikk hele 14 studieprogrammer ved Kristiania en score opp mot 4,7. Her går våre mest fornøyde studenter:

Dette studerer de

Foto bakfra av to mannlige studenter med ryggsekker
De mest fornøyde studentene finner du innen alle Kristianias fagretninger: HR, markedsføring og kommunikasjon; kunst og design; teknologi og innovasjon, samt helse og psykologi.Foto: Høyskolen Kristiania/Haakon Dueland

Studier med mest fornøyde studenter

Derfor er Kristiania-studenter fornøyde

Koronasituasjonen satte sitt preg på høyere utdanning, akkurat som i samfunnet for øvrig. Samfunnet stengte ned, men Kristiania var forberedt. Allerede samme dag som campusdørene stengte, var de første, digitale forelesningene i gang. Og deretter fulgte man opp med sosiale tiltak og samlinger, i tillegg til at vår Avdeling for studentoppfølging jobbet på høygir med å gi alle som trengte det støtte og bistand.

Kristiania er kjent for å ha et godt studentmiljø. Det kan skyldes både at vi ofte har mindre klasser hvor man får tettere oppfølging enn på andre høyskoler og universiteter, men også fordi vi er så heldige å ha engasjerte studenter som driver både linjeforeninger og andre grupper, ofte i regi av studentenes egen interesseorganisasjon, Studentunionen. Sist, men ikke minst, har vi også noen av Norges beste forskere og forelesere, som alltid prioriterer studentene og gir dem utdanninger som gjør dem forberedt på arbeidslivet.

Alle resultatene er tilgjengelig på Studiebarometeret.no.

Studiebarometeret + hvorfor kristiania - GLOBAL