Foto: Jonatan Arvid Quintero

Hele undervisningssektoren har flyttet undervisningen til digitale plattformer, og den nye heldigitale hverdagen er en tilpasning for de fleste av oss. Vi forstår at dere er i en krevende situasjon nå med mye usikkerhet, og at overgangen til digital undervisning er stor for mange. Det er viktig for oss at dere vet at vi passer på at dere fortatt skal få en god utdanning.

Derfor har vi samlet informasjon om hvordan vi sikrer alle våre studenter undervisning så nærme normalen som mulig.

Digital undervisning

–  Nesten 14000 studenter har allerede deltatt i undervisning via Zoom. Det vil si at de fleste av våre campusstudenter har deltatt i sanntidsundervisning over nett, i løpet av de første dagene etter skolebyggene ble stengt, forteller Kristin Arnesen, som er direktør for Programinnovasjon, læringsteknologi og pedagogisk utvikling.

Hvordan bør man egentlig jobbe hjemmefra? Her er tipsene til å takle din nye digitale hverdag.

Dette var mulig fordi digitale verktøy ble installert på alle maskiner og ble gjort tilgjengelig i samtlige emner i læringsplattformen før skolebyggene stengte torsdag 12. mars. Allerede torsdag morgen ble den timeplanlagte undervisningen gjennomført i sanntid via Zoom. 

Hentet undervisningsmateriale fra nettstudier

– Det har jo vært en fordel at Høyskolen Kristiania er blant landets største på nettstudier. Det har kommet studentene til gode i overgangen fra campus til hjemmeundervisning, sier Kristin Arnesen.

Høyskolen Kristiania har til vanlig omtrent 3000 studenter på nett. Det vil si at Høyskolen har  erfaring med hva som fungerer for ulike typer studenter gjennom digitale plattformer. 

Det har jo vært en fordel at Høyskolen Kristiania er blant landets største på nettstudier. Det har kommet studentene til gode i overgangen fra campus til hjemmeundervisning

– Det vi har gjort nå, er at vi har hentet ut aktuelt faglig innhold fra emner i nettstudiers portefølje, både videoer, øvingsoppgaver, tekster og liknende. Dette er nå overført til aktuelle campusemner, og brukes i den nye digitale undervisningen, forteller hun. 

Likevel er det langt flere emner og studieprogram Høyskolen Kristianias stedlige studieportefølje enn hva som tilbys på nett. I de fleste emnene gjennomføres den digitale undervisningen fra underviserens datamaskin. Studentene følger undervisningen hjemmefra på egne datamaskiner. Veiledning på bachelor- og masteroppgaver, og annen type veiledning, både individuell eller i gruppe, gjøres også via Zoom.

– Så normal studiesituasjon som mulig  

Undervisningen for deg som er stedbasert student gjennomføres på en litt annen måte enn for opprinnelige nettstudenter, i og med at behovene er ulike.

– Vi har tidligere gjennomført flere pilotprosjekter der heltidsstudentene har fått tilgang til nettstudieemner. Resultatene fra disse var at vi så noen utfordringer med at studiene kunne bli for fleksible i tid, noe som kunne påvirke studieprogresjonen negativt. Derfor forsøker vi nå å tilrettelegge for en så normal studiesituasjon som mulig for våre campusstudenter, i tillegg til å ivareta behov for fleksibilitet, forteller Arnesen.

Vi mener at du som student i denne perioden har behov for struktur, normalitet og sosial kontakt. Derfor gjennomføres undervisningen i sanntid, så langt det er mulig, i henhold til timeplanen.

Viktig å ha kontakt med andre

– Dette er en helt spesiell situasjon, hvor vi alle må tilpasse oss en ny undervisningshverdag. Vi tror at det er viktig å møte andre og prøve å følge den normale undervisningen når den går, selv om det er på Canvas og ikke i klasserommet, sier Arnesen.

I Canvas har du som student kontakt med din emneansvarlig og ikke minst dine andre medstudenter. Gruppearbeid kan fortsatt gjennomføres ved hjelp av zoom eller canvas.

– Vi har stor forståelse for at det kan være behov for å ha noen å snakke med om studiene og situasjonen rundt disse. Derfor har Avdeling for studentoppfølging opprettet ansikt-til-ansikt-rådgivning gjennom digitale plattformer, sier Stine Karlsen, som leder avdelingen.

Studentene i sentrum

Det er også viktig at situasjonen ikke medfører at du som student faller fra studiene eller ikke får gjennomført undervisningen og eksamen dette semesteret.

– Vi har derfor opprettet en arbeidsgruppe som skal sikre at våre studenter mottar god undervisning og at høyskolen ivaretar studentenes læringsutbytte i denne ekstraordinære perioden. Denne gruppen rapporterer direkte til prorektor for utdanning, som vil gjennomføre nødvendige tiltak på bakgrunn av innspill fra gruppen fortløpende, forteller Kristin Arnesen.

Det er en stor overgang for både undervisere og studenter å gå fra stedlig undervisning til nettbasert undervisning. Akkurat nå er vi alle opptatt av hvordan vi best mulig sikrer deg som student et godt læringsutbytte og progresjon i perioden. 

Som fulltidsstudent trenger du struktur, samhandling og normalitet i en unormal hverdag. Sanntidsundervisning over nett tror vi kan bidra til nettopp dette.

Vi vil fremover sikre god informasjon til dere som er studenter og til de som underviser i denne perioden. 

Legger til rette for studenter i samfunnskritiske yrker

Vi har studenter i samfunnskritiske yrker som har tatt på seg mer arbeid i denne perioden for å bidra innen helsesektoren, heimevernet, transport, varehandel, blant annet. Vi ønsker selvsagt å legge til rette for at de studentene skal kunne gjennomføre studiene sine selv om de ikke har mulighet til å delta i undervisningen når den gjennomføres.

– I samarbeid med sektoren forøvrig ser vi nå på løsninger som både ivaretar muligheten for opptak og deling av Zoom-undervisning og personvernet til deltakerne i denne undervisningen. Det er derfor lagt ut informasjon til samtlige deltagere i nettundervisningen hvordan de kan sikre sitt personvern, sier Arnesen. 

Noen studier er mer utfordrende

Noen typer undervisning er vanskeligere å gjennomføre digitalt. Dette gjelder praktisk undervisning i studier der samspill eller behandling av pasienter er en del av læringsutbyttet, studier med praksis, klinikk, dans, skuespill i ensemble og så videre.

– Det byr på pedagogiske utfordringer, men det jobbes på spreng med å finne gode løsninger for denne typer studier, forteller Kristin Arnesen.

Ønsker tilbakemeldinger fra studenter

Vi ønsker tilbakemeldinger fra deg som student om hvordan du opplever undervisning på nett for å raskt kunne sette i gang tiltak der det er nødvendig. Derfor vil vi gjennomføre hyppige evalueringer nå i tiden fremover.

Kristin Arnesen
Direktør for Programinnovasjon, læringsteknologi og pedagogisk utvikling, Kristin Arnesen, mener det er en fordel at Høyskolen Kristiania er blant landets største på nettstudier.Foto: Kristin Arnesen