Foto av to kvinner ved et bord
Studielengde:3 år

Psykologi og psykisk helse

Ønsker du å lære om psykologiske prosesser og er spesielt interessert i psykisk helse? Med denne bachelorgraden får en du en viktig utdanning som kan benyttes i en rekke ulike stillinger og bransjer.
OpptakStengt
Foto av to kvinner ved et bord

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  På dette studiet kan du søke om praksis i en bedrift eller organisasjon som en del av utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet Frankrike eller Australia.
 • Videre studiemuligheter

  Du har mange muligheter etter studiene, se oversikt nederst på siden. 
 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende.
 • Pris

  45 700 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Du får kunnskapen til å forstå hvilke faktorer som påvirker menneskets utvikling og hva som ligger bak kognitive prosesser og menneskelig adferd. Du lærer om hvilke psykologiske faktorer som gjør seg gjeldende i arbeidslivet og om tiltak som fremmer motivasjon og læring. Du lærer også om psykiske lidelser hos både barn, unge og voksne.

I løpet av studietiden møter du emner som (med forbehold om endringer):

 • Utviklingspsykologi
 • Biologisk psykologi og atferd
 • Pedagogisk psykologi
 • Abnormal psykologi

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • PSY202Kvantitativ og kvalitativ metode

  Forskningsmetode står sentralt i akademisk virksomhet, og emnet har som formål å utruste studenten med kunnskap for å selvstendig kunne benytte slike metoder. Emnet tar for seg både kvalitative og kvantitative vitenskapelige metoder og forutsetningene for å anvende distinkte metoder i psykologiske undersøkelser. Studentene lærer om mulighetene og begrensningene til ulike kvalitative og kvantitative metoder, og jobber aktivt med å forstå og evaluere andres vitenskapelige arbeider. Emnet omfatter strategier for forskningsdesign, datainnsamling og analysearbeid og legger vekt på etiske og praktiske hensyn en forsker må ivareta. Ved fullført emne er studentene i stand til å benytte kvantitative og kvalitative metoder til å sammenstille, analysere og tolke data.

 • PSY201Kognitiv psykologi

  Kognitiv psykologi er studiet av mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, persepsjon, sansning, bevissthet, beslutningstaking, handlinger, motivasjon, emosjoner og problemløsning. I emnet lærer studenten om prosessene som ligger bak hvordan vi tar til oss, tolker, bearbeider, bruker og bevarer informasjon. Emnet vil omhandle studier av både generelle kognitive funksjoner samt individuelle forskjeller i kognisjon.

 • PSY203Biologisk psykologi og atferd

  Emnet vil ha hovedfokus på hjernens funksjon og struktur. Dette inkluderer de nevrobiologiske prosessene som er grunnlaget for menneskets psykologiske funksjoner og atferd, samt psykopatologiske og mentale tilstander. Emnet omhandler blant annet hjernens og nervesystemets oppbygning, signaloverføring og psykofarmakologi, sansning, emosjoner og høyere kognitive prosesser, herunder læring og hukommelse.

 • PSY204Abnormal psykologi
 • VALUTV999-15Valgemner eller utveksling
 • PSY300Statistisk analyse
 • PSY302Innføring i arbeids- og organisasjonspsykologi
 • PSY303Utviklingspsykologi: vansker hos barn og unge
 • PSY304Pedagogisk psykologi
 • BPS300Bacheloroppgave i psykologi

Hva kan du bli?

Bilde av Espen Sjøberg, Kars Dehli og Kristin Tange Harbø.

På psykologistudiene ved Kristiania finner du noen av landets beste forelesere!

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  For å sikre best mulig læringsutbytte vil studiet bestå av flere ulike undervisnings- og læringsformer. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsformer (som forelesninger og seminar) og andre studieformer som krever mer aktiv studentdeltakelse.

  I første rekke vil følgende arbeids- og undervisningsformer benyttes:

  • Forelesninger og seminarer
  • Kasus og problembasert gruppearbeid
  • Prosjektoppgaver/studentpresentasjoner/oppgaver (individuelle og i grupper)
  • Medstudentrespons
  • Refleksjonsnotater
  • Feltøvelser og ferdighetstrening
  • Selvstudium og eksamensforberedelser
Her vil du møte mange engasjerte forelesere med god kompetanse innenfor psykologifaget, samt kliniske psykologer. Undervisningen er forskningsbasert og vil gi deg kunnskap om de komplekse faktorene som påvirker oss mennesker.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter