Foto av Henrik Kassimi
Henrik Kassimi har alltid visst at han ville satse på et yrke hvor han kan hjelpe andre. – Gjennom studiet lærer vi om veldig viktige og grunnleggende temaer for det meste, tenker jeg i hvert fall, uavhengig av om man går videre med psykologi eller noe helt annet, sier han. Foto: Kristiania/Benjamin Åvitsland

– Dette studiet fanget meg og favner alle mine interesser. Jeg føler meg så heldig som fant dette, sier Henrik.

Bachelor i psykologi og psykisk helse tilbys i både Oslo og Bergen, og gir deg innsikt i mekanismene bak menneskets utvikling, kognitive prosesser, menneskelig adferd, samt psykiske lidelser blant barn, unge og voksne. Etter studiet kan du søke deg videre til masterstudier i klinisk psykologi i utlandet.

– Jeg bestemte meg tidlig for at det var psykologi jeg ville studere, men kravene for å komme inn på profesjonsstudiet i Norge var uoppnåelig for meg. Jeg prøvde å forbedre snittet mitt, men mens jeg studerte ble snittet enda høyere for å komme inn, forteller Henrik. 

– Heldigvis fikk jeg sjansen til å realisere drømmen her på Kristiania i stedet, legger han til.

– Vil være en som folk stoler på

Henrik har alltid vært interessert i mennesker og funnet stor glede og mening i å lytte til andre og hjelpe mennesker med utfordringer og problemer:

Jeg vil være en som beholder roen og som har evnen til å reflektere over det jeg blir fortalt.

– Jeg ønsker å være en som mennesker kan komme til og stole på når de forteller om det vanskelige i livene sine. Jeg vil være en som beholder roen og som har evnen til å reflektere over det jeg blir fortalt, selv om det er vonde og vanskelige ting. Det er det mest givende jeg kan tenke meg, sier han ydmykt.

I sitt første semester på Kristiania er det biologiske forklaringer på psykiske utfordringer Henrik har lært mest om.    

– Hvordan er menneskekroppen bygget opp og hva har evolusjonspsykologi å si for hvordan vi er som mennesker? Hvordan har vi endret oss gjennom tidene? Dette er veldig viktige og grunnleggende temaer for det meste, tenker jeg i hvert fall, uavhengig av om man går videre med psykologi eller noe helt annet, sier Henrik.

SOME_Henrik_PsykologiOgPsykiskHelse_Rekrutteringskampanje23_BenjaminÅvitsland-4.jpg
Henrik Kassimi er blant de første studentene som tar Bachelor i psykologi og psykisk helse. Det er et bredt studium som kvalifiserer deg til svært mange jobber og videre utdanninger.Foto: Kristiania/Benjamin Åvitsland

Undervisningen er variert

Studiet er lagt opp med en kombinasjon av seminarer og forelesninger. På seminarene får studentene mulighet til å gå i dybden på det de har lært på forelesningene, forteller Henrik. Det første året er det gruppeinnleveringer der studentene får bestått eller ikke bestått som avgjør det videre studieforløpet. Henriks første gruppeinnlevering var å skrive en artikkel om et personlighetstrekk som kunne være alt fra medmenneskelighet til nevrotisisme.  

– Hvis du får godkjent, blir du meldt opp til eksamen. Om du får ikke godkjent, får du en ny sjanse. Studiet er krevende. Det er intenst og alt er nytt. Det er masse du må sette deg inn i, men det er helt klart mulig for de aller fleste å få det til. Og du får flere sjanser til å bestå prøvene underveis, sier Henrik som trives spesielt godt.  

Foreleserne er selv psykologer

Foto av Henrik Kassimi.
– Jeg ønsker å være en som mennesker kan komme til og stole på når de forteller om det vanskelige i livene sine, sier Henrik Kassimi.Foto: Kristiania/Benjamin Åvitsland

Henrik roser foreleserne sine som har kunnskap innenfor et bredt spekter av psykologien, forteller han.

– Noen forelesere er utdannede og arbeidende psykologer som jobber her på Kristiania i tillegg, mens andre forelesere har mastergrad i andre fagretninger. Jeg liker det faglige spennet de har. Alle underviser på sin særegne måte og treffer studentene på ulike måter.

Forelesernes kunnskaper bidrar til at vi som studenter står sterkt rustet når vi kommer ut i arbeid.

– Kunnskapen deres bidrar til at vi som studenter står sterkt rustet når vi kommer ut i arbeid etter endte studier. Vi får en god og bred forståelse for faget, ulike typer mennesker, og ikke minst oss selv.  

Før Henrik startet på studiet jobbet han i helsevesenet i seks år for å få relevant, praktisk erfaring. Han har jobbet på sykehjem, i omsorgsbolig, i hjemmesykepleien og på en barneskole.   

Mange muligheter etter studiene

Bachelorstudiet Psykologi og psykisk helse gir flere yrkes- og videreutdanningsmuligheter. 

– Det er fort å tenke terapeut i terapirom når man hører psykologi, men dette studiet er veldig bredt. Det er flere andre fag du kan velge etter å ha fullført bacheloren. Du kan for eksempel ta en master i ledelse. Hvis du vil rett ut i yrkeslivet kan du jobbe i alt fra skolevesenet til ulike rådgivningstjenester, sier Henrik og fortsetter:

– Den største fordelen med å studere psykologi er at du lærer deg å kommunisere med andre og forstå utfordringene mennesker går gjennom. Du lærer også mye om de biologiske, bakenforliggende årsakene.  

Vil ta master i utlandet

For Henrik er videre studier i utlandet foreløpig det store målet.     

– Jeg må oppfylle en del krav for å komme inn på master for å studere psykologi videre i utlandet, men det er i hvert fall per nå mulig å ta master i klinisk psykologi i Danmark. Da vil det være mulig å praktisere som psykolog i Norge etter to års praksis i, forteller Henrik, men presiserer samtidig at opptakskravene stadig endres, så det er ikke en garanti for ham å få den muligheten. 

Han forteller at målet er å jobbe på akuttpsykiatrisk mottak.

– Hvis jeg kan gjøre en forskjell og bidra til at samfunnet blir bedre ved å hjelpe mennesker, er det verdt å studere opptil 10 år om det er nødvendig. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å nå målet mitt, avslutter han.

BA psyk + ambassadører content card

 • Studenter i forelesning.

  Vil du også studere psykologi og psykisk helse?

  Les alt om studiet og dine muligheter.
  Les mer her!
 • Spør en student

  Lurer du på hvordan du søker, eller hvordan studentlivet på Kristiania er? Snakk med en av våre flinke studentambassadører her.
  Spør en student!