Foto av kvinne som jobber med en PC.

Master - Oslo

Anvendt folkehelsevitenskap

Utdanningen for deg som vil løse fremtidens folkehelseproblemer, både lokalt og globalt.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Oslo
Nivå
Master
Pris
49 900 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
2 år
Studiepoeng
120
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Opptaket for 2021 er stengt

Se vårt tilbud av nettstudier hvor du kan søke opptak hver dag, hele året

Helse, politikk og samfunn – dette er studiet for deg som vil jobbe med det store bildet. Denne utdanningen gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å skape endring i vanlige menneskers liv.

Master i anvendt folkehelsevitenskap gir deg innsikten og erfaringen som trengs for å arbeide systematisk med folkehelsearbeid i både offentlig og privat sektor, på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Studiet vektlegger de store sammenhengene, som forholdet mellom ulike nivåer i forvaltningen, jus og helsepolitikk, migrasjon og sosiale forskjeller. Gjennom praksis og praktiske oppgaver hentet fra det virkelige liv, lærer studentene å bruke teori og metoder til å løse fremtidens folkehelseutfordringer.

Verden blir stadig mer kompleks. Derfor trenger samfunnet mennesker med denne typen utdannelse, hvor man lærer hvordan man jobber tverrfaglig med årsakene til helseforskjeller i befolkningen.

– Jeg følte studiet ropte navnet mitt

Hva lærer du?

Masterprogrammet gir bred innføring i forutsetningene for folkehelsearbeidet, samt god kunnskap om forvaltning og beslutningsprosesser i samfunnet. Studiet gir kompetanse og ferdigheter til å belyse og iverksette tiltak for fremtidige utfordringer som folkehelsearbeidet står overfor.

Som master i folkehelsevitenskap lærer du hvilke faktorer som påvirker folkehelsen, og hvordan du kan utvikle, starte, lede og evaluere folkehelserelaterte prosjekter. Du lærer også å formidle vitenskap, tenke kritisk, samt drøfte etiske problemstillinger innen helsepolitikk.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Jobbmuligheter

Med arbeidserfaringen og spisskompetansen som du får gjennom dette studiet, er du godt rustet for mange ulike typer jobber i privat og offentlig sektor, som for eksempel:

  • Folkehelsekoordinator
  • Sentrale stillinger på frisklivssentraler
  • Organisering og rådgivning i frivillige organisasjoner og i kommune-Norge
  • Prosjektmedarbeider i kommunale og fylkeskommunale prosjekter
  • Rådgiverstillinger innen ulike fagfelt, som HMS og miljørettet helsevern
  • Rådgiver i forvaltning og politikk
  • Stillinger innen private og offentlig sektor som jobber med forebyggende og helsefremmende arbeid
  • Vitenskapelige stillinger ved høyskoler og universiteter

I tillegg til spisskompetanse på et viktig og spennende fagfelt, får du tett kontakt med arbeidslivet. Våre forskere og forelesere sørger for at du får oppdatert kunnskapen rett fra arbeidslivet, og gjennom praksistiden får du tryggheten og erfaringen som gjør deg til en attraktiv jobbsøker. Like viktig er nettverket du kan bygge sammen med andre likesinnede, som er opptatt av det samme som deg.

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Ursula Småland Goth
Les mer om Ursula Småland

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer