Master
Studielengde:2 år

Anvendt folkehelse­vitenskap

Ønsker du å lære om hvordan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold? Med en master i anvendt folkehelsevitenskap får du den nødvendige kunnskapen for en karriere innen folkehelse.
OpptakÅpent

Nøkkelinformasjon

 • Bruker reelle caser fra arbeidslivet

  Du blir forberedt på det som venter deg etter studiet.
 • Fornøyde studenter

  Dette studiet hadde ifølge Studiebarometeret 2023 noen av landets mest fornøyde studenter.
 • Du får praksis

  Som student hos oss har du praksis i tre måneder ved en relevant arbeidsplass. 
 • Opptakskrav

  Bachelorgrad med karakteren C eller bedre. I tillegg må du ha spesifikke fag. Les mer nederst på siden.
 • Pris

  55 000 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Master
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 120 studiepoeng
 • Oslo
 • 2 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Du lærer blant annet om hvordan

 • fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold
 • forebygge sykdommer, skader og lidelse
 • løse fremtidens folkehelseutfordringer
 • formidle vitenskap, tenke kritisk og drøfte etiske problemstillinger innen helsepolitikk

Videre får du kunnskap om 

 • helseutfordringer på lokalt, kommunalt, og fylkeskommunalt nivå
 • sosial ulikhet innen helse og sårbare grupper
 • jus, beslutningsprosesser og hvordan påvirke politikk
 • hvordan bruke funn fra forskning 

En av del av studiet er hele tre måneders praksis der du får innsikt i hvordan det er å jobbe med folkehelsearbeid.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Mastergraden går over to studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 120 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

7,5 stp.

7,5 stp.

15 stp.

7,5 stp.

7,5 stp.

Valgemne
7,5 stp.

Valgemne
7,5 stp.
 • FHP5100Folkehelsepraksis

  Praksisperioden gir kandidaten mulighet å gjennomføre et selvstendig, avgrenset folkehelserelevant forsknings- eller utviklingsprosjekt, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. Studenten skal der det er aktuelt og i samråd med praksisplassen og den tildelte veilederen velge problemstilling og arbeidsoppgaver for praksisperioden før oppstart. Problemstillingen må være tematisk forankret i masterstudiet og være i tråd med emnebeskrivelsen. Problemstilling og skisserte arbeidsoppgaver for praksis må være godkjent før oppstart av praksisperioden av tildelt veileder.

 • PRD5100Project description

  I dette emnet skal studenten skrive en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Gjennom emnet vil studenten tilegne seg kunnskap om de ulike trinnene i forskningsprosessen; herunder utforming av og konkretisering av et presist forskningsspørsmål/hypotese/problemstilling, valg av forskningsmetode som egner seg for å besvare forskningsspørsmål/hypotese/problemstilling, litteratursøk, etiske vurderinger og vurderinger i henhold til personvern samt korrekt referansebruk. Formelle krav for masteroppgaven vil også være sentralt.

 • MPP5100Masteroppgave

  Etter endt masteroppgave skal studenten kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter. I tillegg skal de kritisk kunne vurdere eget og andres vitenskapelige arbeid. Masteroppgaven skal gi studenten ferdigheter og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig vitenskapelig prosjekt. Dette skal gi studenten kompetanse for senere arbeid med helsevitenskaplige problemstillinger på høyt nivå. Masteroppgaven kan også gi de nødvendige forutsetninger som kreves for å oppfylle kravene for å kunne søke og kvalifisere seg for et doktorgradsprosjekt.

Hva kan du bli?

Med arbeidserfaringen og spisskompetansen som du får gjennom dette studiet, er du godt rustet for mange ulike typer jobber i privat og offentlig sektor, som for eksempel:

 • Folkehelsekoordinator
 • Folkehelserådgiver
 • Prosjektmedarbeider i kommunale og fylkeskommunale prosjekter
 • Rådgiver innen ulike fagfelt, som HMS, miljørettet helsevern og faglige stillinger rettet mot utdanningsløp
 • Vitenskapelige stillinger ved høyskoler og universiteter
Portrettfoto av Vilde Marie.

Dette er de nye utfordringene for folkehelsen

Med denne utdanningen vil sykepleier Vilde Marie Christoffersen forebygge sykdom.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  • Kristiania har et aktivt, internasjonalt forskningsmiljø som setter mennesket i sentrum.
  • Vi er i forkant av utviklingen på vårt felt, og har flere ganger vært først i Norge med forskningsbaserte utdanninger som møter morgendagens helseutfordringer.
  • Vi har noen av landets beste fasiliteter for trening, ernæring og anatomi, i tillegg til fysiologisk testlab og en egen Studentklinikk.
 • Slik er studiehverdagen

  • Tar du en master i anvendt folkehelsevitenskap vil du havne i et godt fagmiljø, med mindre klasser og god oppfølging.
  • Man opplever å bli ivaretatt som student, og terskelen for å ta kontakt med forelesere er lav.
  • Både faste forelesere og gjesteforelesere kommer fra relevante bransjer.
  • Tidligere studenter har blant annet fått forelesninger fra kommuneleger og representanter fra Folkehelseinstituttet.
I min undervisning bruker jeg mange eksempler fra praksis for å gjøre fagstoffet mer relevant for studentene.

Livet som student

Studiehverdagen kan være en blanding av forelesninger, mindre seminarer og praktisk arbeid, der du kan få erfaring med behandlingsmåter og prosedyrer. Du vil være tett på et fagmiljø som har utviklet noen av landets mest banebrytende helsestudier, som en del av et inkluderende og engasjert miljø.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 15. juli. 
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  Les mer
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål