Institutt for helse og trening

Seksjonen for Trening, ernæring og biomedisin fokuserer på hvordan fysisk aktivitet og næringsinntak påvirker oss, samt kroppens molekylære og fysiologiske prosesser i et medisinsk perspektiv.

Forskningsgruppen Helsevitenskap (HelsVit) arbeider med kartlegging og fremming av helsetilstanden til individet og til grupper av befolkningen med både preventive og behandlende hensyn. Gruppen ledes av Professor Per Morten Fredriksen 

Forskningsgruppen Treningsvitenskap (TreVit) sine aktiviteter er knyttet opp mot helse- og prestasjonsutvikling.   

Forskningen er sentrert rundt tre hovedområder: Utholdenhet, styrke/hurtighet og bevegelighet. Foreløpige fellesprosjekter temaer innen disse hovedområdene er helseskartlegging, test- og treningsmetodikk. Gruppen ledes av Professor Espen Tønnessen. 

 • Nina Pettersson

  Prosjektkoordinator

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Nina Pettersson
 • Marianne Synnes Emblemsvåg

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Marianne Synnes Emblemsvåg
 • Nandu Goswami

  Honorary professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Nandu Goswami
 • Madeleine-Emilie Killingstad

  Madeleine-Emilie Killingstad

  Avdelingsingeniør

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Madeleine-Emilie Killingstad
 • Even Jarstad

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Even Jarstad
 • Paul Andre Solberg

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Paul Andre Solberg
 • Ashley Rebecca Holt Bell

  Vitenskapelig assistent

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Ashley Rebecca Holt Bell
 • Flemming Solberg

  Høyskolelærer

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Flemming Solberg

Forskningsprosjekter

 • Styrke og utholdenhet er fysiske egenskaper som har stor betydning for livskvalitet og helse. Høyt oksygenopptak og godt utviklet maksimal styrke gir gode forutsetninger for et langt liv med liten risiko for livsstilssykdommer. Dagens protokoller for måling av styrke og utholdenhet i den norske voksne befolkningen omfatter sit ups, push ups, håndgripestyrke og Åstrand sykkeltest. Testene er imidlertid lite reliable og korrelerer dårlig med maksimale tester. Tradisjonell testing av maksimal...

 • Bakgrunn : Overvekt / fedme hos barn og ungdom er, sammen med redusert fysisk inaktivitet, et stort helseproblem. Studier har avdekket at barn lærer lettere, husker bedre og trives mer hvis fysisk aktivitet kombineres med undervisning. I tillegg forbedrer “bivirkningene” av økt fysisk aktivitet helsen og trivselen til et stort antall barn. Det er vist at PAAC (Physical Activity Across the Curriculum) programmene økte fysisk aktivitet så vel som akademisk prestasjon. HAPHC-prosjektet (Health &...

 • I mars 2020 førte Covid-19-pandemien med den påfølgende nedstengningen og sosial distansering til store endringer for den norske befolkningen, som blant annet rammet studenter, arbeidere og ledere. For studenter ble de fleste campusforelesninger og andre campusaktiviteter avlyst og flyttet til digitale plattformer. Som en konsekvens ble den sosiale kontakten mellom studenter, og mellom studenter og forelesere redusert til et minimum. Lignende endringer skjedde også på andre arenaer, og påvirk...

 • Populærvitenskapelig sammendrag Prosjektet har til hensikt å kartlegge effekt av 45 minutter aktiv læring i alle barneskolene i Horten kommune. Intervensjonen vil kunne gi informasjonen om den akademiske effekten av en aktiv pedagogisk tilnærming til læring, samt måle effekt på fysiologiske variabler som forskning har vist har helsefremmende effekt. Dette gjelder aktivitetsnivå, kolesterol, kroppsammensetning, utholdenhet og fysiologiske variabler.

Studier