Institutt for helse og trening

Institutt for helse og trening fokuserer på hvordan fysisk aktivitet og næringsinntak påvirker oss, samt kroppens molekylære og fysiologiske prosesser i et medisinsk perspektiv.

Forskningsgruppen Helsevitenskap (HelsVit) arbeider med kartlegging og fremming av helsetilstanden til individet og til grupper av befolkningen med både preventive og behandlende hensyn.

Forskningsgruppen Treningsvitenskap (TreVit) sine aktiviteter er knyttet opp mot helse- og prestasjonsutvikling.   

Forskningen er sentrert rundt tre hovedområder: Utholdenhet, styrke/hurtighet og bevegelighet. Foreløpige fellesprosjekter temaer innen disse hovedområdene er helseskartlegging, test- og treningsmetodikk. Gruppen ledes av Professor Espen Tønnessen. 

 • Adnan Kisa

  Adnan Kisa

  • Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Adnan Kisa
 • Ane Cecilie Westerberg

  • Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Ane Cecilie Westerberg
 • Anette Sørensen

  Anette Sørensen

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Anette Sørensen
 • Asgeir Mamen

  Asgeir Mamen

  • Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Asgeir Mamen
 • Ashley Rebecca Holt Bell

  Ashley Rebecca Holt Bell

  • Vitenskapelig assistent

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Ashley Rebecca Holt Bell
 • Carine Aukner

  Carine Aukner

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Carine Aukner
 • Christian Fossum

  • Førstelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Christian Fossum
 • Ditta Valsdottir

  Ditta Valsdottir

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for helse og trening

  Ditta Valsdottir

Forskningsprosjekter

 • Styrke og utholdenhet er fysiske egenskaper som har stor betydning for livskvalitet og helse. Høyt oksygenopptak og godt utviklet maksimal styrke gir gode forutsetninger for et langt liv med liten risiko for livsstilssykdommer. Dagens protokoller for måling av styrke og utholdenhet i den norske voksne befolkningen omfatter sit ups, push ups, håndgripestyrke og Åstrand sykkeltest. Testene er imidlertid lite reliable og korrelerer dårlig med maksimale tester. Tradisjonell testing av maksimal...

 • Bakgrunn : Overvekt / fedme hos barn og ungdom er, sammen med redusert fysisk inaktivitet, et stort helseproblem. Studier har avdekket at barn lærer lettere, husker bedre og trives mer hvis fysisk aktivitet kombineres med undervisning. I tillegg forbedrer “bivirkningene” av økt fysisk aktivitet helsen og trivselen til et stort antall barn. Det er vist at PAAC (Physical Activity Across the Curriculum) programmene økte fysisk aktivitet så vel som akademisk prestasjon. HAPHC-prosjektet (Health &...

 • I mars 2020 førte Covid-19-pandemien med den påfølgende nedstengningen og sosial distansering til store endringer for den norske befolkningen, som blant annet rammet studenter, arbeidere og ledere. For studenter ble de fleste campusforelesninger og andre campusaktiviteter avlyst og flyttet til digitale plattformer. Som en konsekvens ble den sosiale kontakten mellom studenter, og mellom studenter og forelesere redusert til et minimum. Lignende endringer skjedde også på andre arenaer, og påvirk...

 • Populærvitenskapelig sammendrag Prosjektet har til hensikt å kartlegge effekt av 45 minutter aktiv læring i alle barneskolene i Horten kommune. Intervensjonen vil kunne gi informasjonen om den akademiske effekten av en aktiv pedagogisk tilnærming til læring, samt måle effekt på fysiologiske variabler som forskning har vist har helsefremmende effekt. Dette gjelder aktivitetsnivå, kolesterol, kroppsammensetning, utholdenhet og fysiologiske variabler.

Studier