Asgeir Mamen

    • Professor
  • Institutt for helse og trening
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Asgeir Mamen er professor i fysisk aktivitet og helse ved Høyskolen Kristiania, School of Health Sciences. Undervisningsemner er Medisinsk etikk, Fysisk aktivitet, rusgiftavhengighet og psykisk helse, Kvalitativ forskningsmetode, samt Laboratorieøvelser om måling av fysisk form. Mye av arbeidstiden går til å sensurere eksamensoppgaver.

Mamens forskning har følgende hovedområder: Fysisk aktivitet hos barn, Fysisk aktivitet hos rusgiftavhengige, Fysisk form hos skirftarbeidere, Fysiske krav til røkdykkerarbeid

Ansatte detaljer