Årsstudium - Nettstudium

Ernæring og helse

Denne utdanningen gir deg en attraktiv kompetanse om ernæring og om kostholdets betydning for både enkeltindivider og for grupper i ulike livsfaser.

Studiested
Nett
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Årsstudium
Studiepoeng
60
Gjennomføring
Heltid / deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Pris
Se pris per emne
Studieplan
Se fullstendig versjon av studieplanen her
Med forbehold om endringer

Er du interessert i ernæringsrelaterte problemstillinger? I kostholdets betydning for menneskers helse, identitet, livskvalitet og kulturelle tilhørighet?  

Denne årsenheten gir deg en innføring i ernæringsfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og helse. Den gir deg også kunnskap om matvarekunnskap og du lærer hva det hensiktsmessig å spise og drikke før, underveis og etter trening for å prestere bra. 

Hva lærer du? 

Etter studiet vil du ha kunnskap om kostholdets betydning for menneskers helse, identitet, livskvalitet og kulturelle tilhørigheter. Du vil være i stand til å gi grunnleggende kostholdsråd til enkeltindivider og grupper i ulike livsfaser. 

Du lærer om kroppens energiomsetning, næringsstoffenes fysiologiske virkning og om forebygging og behandling av livsstilsrelaterte sykdommer. Du lærer om livsstilssykdommer, om ernæring ved ulike livsfaser og om matens og næringsstoffenes fysiologiske virkning i kroppen. 

Emner det gås i dybden på inkluderer: 

  • Grunnleggende ernæring 
  • Ernæring og helse 
  • Ernæring og prestasjon 
  • Kosthold og samfunn 

Jobbmuligheter 

Årsenheten i ernæring og helse er en attraktiv tilleggsutdanning for helsepersonell som jobber med ernæringsrelaterte problemstillinger, som for eksempel: 

  • Sykepleiere 
  • Helsesøstre 
  • Legemiddelkonsulenter 
  • Fysioterapeuter 

Studiet vil være nyttig for eksempel for deg som er personlig trener, kokk, journalist, førskolelærer og lærer innen helsefag. 

Studieoppsett

60 studiepoeng kjernefag

+ 0 studiepoeng valgfag
Heltid

Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 2 semestere over 1 år

Deltid

Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 3 semestere over 2 år

Enkeltemne

10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder seg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke

Velg heltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0