Jente sitter på biblioteket og studerer grunnmedisin

Årsstudium - Nettstudium

Grunnmedisin

Denne utdanningen gir deg inngangsbilletten til en rekke profesjonsstudier og videre studier innen helsefag.

Studiested
Nett
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Årsstudium
Studiepoeng
60
Gjennomføring
Heltid / deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse
Med forbehold om endringer

Er du interessert i menneskekroppen og hvordan vi fysisk fungerer som mennesker? Denne årsenheten danner grunnlaget for all helsefaglig yrkesutøvelse, og er inngangsporten til en rekke profesjonsstudier og videre studier innen helsefag. 

Årsenheten i grunnmedisin gir deg kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære. Her lærer du først om den friske menneskekroppen, og deretter om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer den. Den gir deg også en innføring i sammenhengen mellom samfunn, individ og helse. 

Studiet finnes også ved vårt campus i Oslo. Les mer om studiet her.

Hva lærer du? 

Etter studiet vil du ha kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjon, samt om forskjellige sykdomsprosesser og sykdommer som rammer den. Du vil også ha kunnskap om sammenhengen mellom samfunn, individ og helse. Denne kunnskapen danner grunnlaget for all helsefaglig yrkesutøvelse, og for videre studier innen helsefag. 

Emner det gås i dybden på inkluderer:  

  • Anatomi og fysiologi 
  • Sykdomslære 
  • Samfunn, individ og helse 

Jobbmuligheter 

Studiet kan brukes som inngangsport til en rekke helsestudier. Ved gjennomført årsenhet i grunnmedisin har du mulighet til å søke opptak til bachelorgradsstudiene ved Institutt for helsefag, og å få fritak for hele eller deler av det første året. 

Studiedetaljer

Studieoppsett

60 studiepoeng kjernefag

+ 0 studiepoeng valgfag
Heltid

Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 2 semestere over 1 år

Deltid

Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 3 semestere over 2 år

Enkeltemne

10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder seg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke

Velg heltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0