7137 - Nettstudier fri progresjon emne

Sykdomsforebygging

Sykdomsforebygging gir deg kunnskap om hvordan vi kan forebygge sykdom for å forhindre, utsette eller minske konsekvenser av sykdom på individ- og samfunnsnivå.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
5
Pris
kr 7 750
Antatt tidsbruk
140 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7137
Emnebeskrivelse

Helsefremmende og forebyggende arbeid står sentralt i føringene som er lagt for oppbygging og planlegging av det fremtidige helsevesenet. Den forebyggende strategien tar sikte på å utvikle tiltak som kan redusere risiko for sykdom og død.

Da folkehelsearbeidet startet på midten av 1800-tallet var hygiene, smittevern, sykdomsforebygging og vaksiner sentrale elementer i folkehelsearbeidet. Alle disse elementene har fått ny aktualitet gjennom store deler av 2020 og 2021. Covid-19-pandemien har vist at smittevern og sykdomsforebygging fortsatt er en svært viktig del av folkehelsearbeidet.

Emnet setter deg i stand til å forstå hvordan du skal jobbe kunnskapsbasert for å forebygge smitte og sykdom i befolkningen.

Emnet består av følgende temaer:

  • Vaksiner 
  • Parasittologi
  • Alvorlige genetiske sykdommer 
  • Smittevern og hygiene

Læringsutbytte

Emnet gir deg kunnskap om de viktigste sykdomsforebyggende tiltak i et samfunn på individnivå og samfunnsnivå. Du vil få kunnskap om vaksiners funksjoner og de viktigste parasittene som lever på mennesker og hvordan de kan behandles.

Videre får du kjennskap til de viktigste genetiske sykdommene og sykdomsforebyggende tiltak for et individ i lys av individuelle genetiske faktorer. Etter emnet vil du kunne gjøre rede for hvordan du skal ivareta god hygiene i medisinsk praksis og viktigheten av flokkimmunitet. Du vil kunne resonnere rundt hvordan parasitter påvirker helsen fysisk og psykisk og hvordan mennesker med risikofaktorer for en sykdom blir behandlet for å forhindre at sykdommen oppstår. Emnet setter deg i stand til å arbeide kunnskapsbasert for å unngå smitte og sykdom.

Emne detaljer

Sykdomsforebygging

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.