7133 - Nettstudier fri progresjon emne

Medisinsk historie og etikk

Medisinsk historie og etikk omhandler hovedtrekkene i den medisinske historien og sentrale temaer innen medisinsk etikk.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
5
Pris
kr 7 750
Antatt tidsbruk
140 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7133
Emnebeskrivelse

Den vestlige medisinen har gjennomgått en rekke omveltende faser de siste 2000 år, fra Hippokrates til den moderne praktiseringen av medisin vi ser i dag. Menneskets syn på egen kropp har endret seg dramatisk opp gjennom tidene, og i perioden etter antikken hadde kirken stor makt, og forbød blant annet disseksjoner av lik, noe som hemmet kunnskapen om menneskekroppens oppbygging i flere århundrer. Også i dagens samfunn er synet på menneskekroppen kontroversielt, med kroppspress og spiseforstyrrelser som åpenbare eksempler.

Emnet gir kunnskap om medisinsk historie og etikk, ikke som ren kunnskapstilegning, men som et dannelsesfag: Hva forårsaket endringer, hvilke konsekvenser hadde de og hvorfor ble noen av disse endringene etablerte sannheter, og sist, men ikke minst: Hva kan vi lære av feilene som har blitt begått?

Emnet tar for seg følgende temaer:

  • Fremveksten av medisin i vesten fra klassisk tid til i dag
  • Utviklingstrekk, hendelser, problemer og kontroverser som har preget medisinsk fremgang
  • De sosiale og vitenskapelige delene av medisinsk historie og etikk
  • Pliktetikk og konsekvensetikk

Læringsutbytte

Emnet gir deg kunnskap om sykdommer gjennom historien, og om hvordan disse har påvirket sin samtid. Du lærer om prosessene bak fremveksten av medisin som fag, og om hvordan synet på de ulike organsystemene har endret seg opp gjennom historien. Innen medisinsk etikk lærer du om de to hovedretningene innenfor moralfilosofi; pliktetikk og konsekvensetikk.

Emne detaljer

Medisinsk historie og etikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.