7131 - Nettstudium emne

Akademiske tekster og statistiske metoder

Akademiske tekster og statistiske metoder gir deg en innføring i hvordan du kan hente ut troverdig informasjon fra forskningslitteratur, og til hvordan data kan analyseres statistisk.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
10
Pris
kr 16 400
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7131
Emnebeskrivelse

Akademiske tekster og statistiske metoder gir deg kunnskap om hypotesedrevet forskning med hovedvekt på hypotetisk deduktiv metode, grunnleggende statistisk testing og epidemiologi. Det gir deg også kunnskap om lesing og skriving av akademiske tekster. Akademiske tekster og statistiske metoder består av følgende temaer:

  • Vitenskapelig metode
  • Grunnleggende statistikk
  • Akademiske tekster og skriving

Læringsutbytte

Emnet gir deg kunnskap om oppbyggingen av en vitenskapelig artikkel, om ulike referansestiler og om god siteringspraksis. Du vil lære om hvordan grunnleggende statistiske analyser kan gjennomføres, og om hvordan hypoteser kan testes. Emnet gjør deg i stand til å utføre analyse av sentralmål, spredningsmål og av sentrale epidemiologiske begreper som insidens, prevalens, risk ratio og odds ratio. Du skal kunne utføre enkel hypotesetesting ved hjelp av statistiske metoder.

Emne detaljer

Akademiske tekster og statistiske metoder

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.