Adnan Kisa

    • Professor
  • Institutt for helse og trening
  • School of Health Sciences

Bakgrunn

Adnan Kisa er professor i helsepolitikk og økonomi ved Helsevitenskap, og har en omfattende global helse- og politikkforskningserfaring med fokus på helse og økonomisk utvikling, bruk av helsetjenester, sammenlignende helsesystemer, sykdomskostnader, kostnadseffektivitet av intervensjoner i helsevesenet og forskning om helseutfall.

Dr. Kisa har mer enn 100 fagfellevurderte publiserte artikler, bøker, bokkapitler, forskningsrapporter innen helsepolitikk og økonomi, og medlem av mange internasjonale helseinstitusjoner, vitenskapelige styrer og redaksjoner. Dr. Kisa var prinsippetterforsker for “Turkish National Burden of Disease and Cost Effectiveness Project” (finansiert av Verdensbanken), og er en samarbeidspartner for Institute for Health Metrics and Evaluation ved UW-Seattle-USA, “WHO-Innovative Care for Chronic Conditions Project ”,“ WHO-Adherence to Long-Term Therapies Project ”,“ WHO-World Health Survey ”, og Value of Vaccination Research Network at the Harvard University.

Dr. Kisa har mottatt mange priser og anerkjennelser knyttet til undervisning, forskning og service gjennom hele karrieren. Dr. Kisa har også adjunktprofessorer ved Tulane University og University of South Carolina.

Ekspertområder

Ansatte detaljer