Foto av studenter i gate.
Studielengde:3 år

Sport Management

Utdanningen passer deg som vil jobbe med Sport Management og bli en ettertraktet leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Nyhet!

Dette studieprogrammet har vi lansert i 2023
OpptakStengt
Foto av studenter i gate.

Nøkkelinformasjon

 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du

Med denne utdanningen lærer du blant annet om

 • å tilrettelegge for idrettsglede
 • å få mennesker over til en sunnere og mer aktiv livsstil
 • å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid
 • idrett som samfunnsaktør
 • markedsføring og forbrukeratferd

  Studiemodell

  Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
  Totalt 180 studiepoeng
  60 studiepoeng
  1. semester
  2. semester

  • HMS2100Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

   Emnet gir en bred introduksjon til en rekke sentrale temaer innen fagområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Risikoanalyse og systematisk forebygging av ulykker, skader og sykdom står sentralt. Det gis innføring i inkluderende arbeidsliv (IA) blant annet ved fokus på forebygging og oppfølging av sykefravær, samt tiltak for å fremme de ansattes fysiske og psykiske helse. Vern av ytre miljø inngår også som et tema. Gjennom en praktisk tilnærming introduseres internkontroll (IK) som et organisatorisk verktøy i det daglige arbeidet med HMS og kontinuerlig forbedring.

   Temaer som vil bli tatt opp er:

   • Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
   • Risikoanalyse og -styring
   • Roller og ansvar HMS-arbeidet; ledelse, verneombud, arbeidsmiljøutvalg
   • Hvordan jobbe systematisk med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø?
   • Inkluderende arbeidsliv (IA)
   • Kommunikasjon, samarbeid, medvirkning og varsling
   • Vern av ytre miljø
   • Forebygging og tilrettelegging på arbeidsplassen
   • Internkontroll og kontinuerlig forbedring
  • IAR2101Arbeidsrett
  • PFA2100Prosjektprosessens faser

   Emnet vil beskrive prosjektprosessens gang og ulike faser. Formålet er at kandidaten skal kunne forstå hva et prosjekt er og dets kjennetegn, hva som kjennetegner god ledelse og den daglige driften av et prosjekt og miljøet rundt prosjektet som kan påvirke prosjektresultatet. Kandidaten skal kunne beskrive betydningen team kan ha på en organisasjon og hvordan en teamprosess bør ledes. Emnet vil ha høy grad av relevans for senere arbeidsliv da prosjekt som arbeidsform er meget utbredt.

  • VALUTV999-30Valgemner eller utveksling 30 studiepoeng

   Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

   https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

  • PRP3102Prosjektledelse i praksis
  • DKP3100Digital kundereise i praksis
  • BAC500Bacheloroppgave

   Emnet gir kompetanse i vitenskapelige forskningsmetoder i medisin og helsefag, inkl. problemstillinger og hypoteser, epidemiologiske studiedesign, kvantitativ og kvalitativ metode, etikk, litteratursøk, vurdering av litteratur, statistikk og akademisk skriving. Emnet gir studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt, samt skriftlig fremstilling av dette (bacheloroppgaven).

  • CIG3100Coaching av individer og grupper
  • EPR3101Ekstern praksis

  Hva kan du bli?

  Gutt sitter å smiler med en basketball i hendene

  Basketballinteressen startet som en hobby for Sivert, før han startet å studere og sikret seg jobb før endte studier.

  Møt fagmiljøet

  • Slik jobber vi

   Studiet undervises av en engasjert fagstab som har lang og bred erfaring med forskning og undervisning innenfor fagfeltet. Gjennom studiet vil du lære å jobbe prosjektbasert og du vil lære deg teoretiske prinsipper som du må omsette til praktiske ferdigheter.

   Det legges stor vekt på nærhet til idrettsklubber og praksis. Gjennom studiet vil det bli benyttet eksterne foredragsholdere, ekskursjoner, praktiske prosjektoppgaver mot reelle næringsaktører, seminarer og praksisperiode.

   Gjennom en god blanding av teori og praksis vil vi sette deg i stand til å lære av hva som er blitt gjort tidligere, hva som gjøres i dag og hva som bør gjøres i fremtiden.

   Som student ved Kristiania kan du få tilgang til noen av landets flotteste test- og undervisningsfasiliteter. Studiehverdagen kan være en blanding av forelesninger, mindre seminarer og praktisk arbeid, der du kan få erfaring med behandlingsmåter og prosedyrer. Du vil være tett på et fagmiljø som har utviklet noen av landets mest banebrytende helsestudier, som en del av et inkluderende og engasjert miljø.

  Vi jobber hele tiden med å finne den beste måten å koble teori og praksis for å gi studentene best mulig utbytte av studiet. I løpet av studietiden vil du ha mye praktisk undervisning og møte mange spennende foredragsholdere fra næringslivet.

  Slik er søknadsprosessen

  Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
  • Viktige frister

   Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  • Behandlingstid

   For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  • Slik søker du

   På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  • Semesterregistring

   Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

   SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  • Lånekassen

   Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  • Støtte og tilrettelegging

   Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  • Mitt Kristiania

   Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  • Studentbevis

   Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

  Hva lurer du på?

  Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

  Ofte stilte spørsmål

  Les mer om våre studenter