Foto: k15photos, unsplash.com
Studielengde:3 år

Anvendt folkehelse­arbeid

Hvordan skal vi møte de ulike folkehelseutfordringene? Studiet er for deg som vil jobbe med helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- og/eller samfunnsnivå.
OpptakÅpent
Foto: k15photos, unsplash.com

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  Du kan søke om praksis i en bedrift som en del av denne utdanningen.
 • Videre studiemuligheter

  Du har mange muligheter etter studiene, se oversikt nederst på siden.
 • Utveksling

  Du kan søke om utveksling til f eks Hawaii. Les mer nederst på siden.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

  Du må innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende. Du må også levere politiattest.
 • Pris

  52 200 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

I tillegg til vår faste fagstab, møter du gjesteforelesere fra Rådet for psykisk helse, Link Oslo – Senter for selvhjelp og mestring. Du får kurs med sertifisering i depresjonsmestring og hverdagsglede. I emnet Leve med kronisk sykdom har vi gjesteforelesere fra pårørendegrupper og interesseorganisasjoner, som for eksempel Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Du møter psykologer som jobber med klienter til daglig gjesteforelesere som jobber tett på trenings- og ernæringsbransjen. 

Dette gjør vi for at det skal bli gode, praktiske eksempler du kan lære av, og at teorien vi lærer deg skal føles relevant. Det skaper ofte mer engasjement og empati når du hører om spesielle pasienthistorier eller behandlere som har stått i vanskelige situasjoner enn å bare høre om statistikk. 

  Studiemodell

  Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
  Totalt 180 studiepoeng
  60 studiepoeng
  1. semester
  2. semester

  • LKS3100Leve med kronisk sykdom

   Emnet skal gi studenten innsikt i opplevelsen av å leve med kronisk sykdom. Relevant i denne sammenheng er begreper som livskvalitet, helse, stress, mestring, lidelse og håp knyttet til livet som kronisk syk. Likeledes får studenten via undervisning i emnet innsikt i relevante begreper som verdighet, deltakelse, individualisering og respekt i et behandlings- og rehabiliteringsperspektiv av personer med kronisk sykdom. Når studentene har fullført emnet, skal de kunne gjøre rede for brukerperspektivet knyttet til det å få diagnosen kronisk syk, likeledes identifisere og reflektere over aktuelle problemstillinger og utfordringer for pasienter med kronisk sykdom. Studenten skal etter endt emne også kunne redegjøre for nyere forskningslitteratur knyttet til livet med, og behandlingen av, kronisk sykdom.

  • ERN202Ernæring, bærekraft og helse

   Emnet vil gi studenten kunnskap om ernæringsbehov for ulike grupper med spesielle behov slik som gravide, ammende, barn og unge, eldre og ulike minoritetsgrupper. Studenten vil lære om hvordan ernæring kan bidra i forebygging og behandling av livsstilssykdommer, underernæring, fordøyelsesplager, matvareoverfølsomhet samt psykisk helse.

   I løpet av emnet skal studenten lære seg om bærekraftig kosthold knyttet til de nordiske kostholdsrådene, samt hvordan en praktisk kan lage et hjertevennlig kosthold.

   Hovedformålet er at studenten etter endt emne skal ha kunnskap om aspekter av ernæring som har spesiell betydning for ulike befolkningsgrupper og personer som har eller er disponert for metabolsk syndrom og ulike typer livsstilssykdommer. Dette for å kunne forebygge og behandle denne typen lidelser i nært samarbeid med medisinsk team.

  • MOT 301Motiverende kommunikasjon

   Motiverende kommunikasjon er en måte å kommunisere på som utløser motivasjon, styrke og handlekraft i deg selv og andre mennesker. Motiverende kommunikasjon inneholder ulike teknikker som kan tas i bruk som et redskap for å oppnå nettopp dette. Motiverende intervju er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Motiverende intervju er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til.

  • VALUTP999-30Valgemne, utveksling eller praksis

   Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

   https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

  • FHJ1100Folkehelsejuss

   Emnet skal gi innsikt i sentrale juridiske spørsmål og rettskilder som knytter seg til folkehelsearbeid i Norge. Relevant i denne sammenheng er juridiske begreper som rettskilder, juridisk metode, offentlig saksbehandling, forskrifter og forarbeider. Studenten skal etter endt emne kunne gjøre rede for forvaltningsrettslig saksbehandling, rettsliggjøringen av folkehelsearbeidet i Norge og aktuelle aktører innen folkehelsearbeidet som er underlagt lovgivningen. Studenten skal etter endt emne kunne anvende juridisk metode og reflektere rundt folkehelsearbeid i et juridisk perspektiv.

  • FRI303Prosjektledelse og formidling

   Emnet vil beskrive prosjektprosessens gang og ulike faser. Formålet er at studenten skal kunne forstå hva et prosjekt er og dets kjennetegn, hva som kjennetegner god ledelse og den daglige driften av et prosjekt og miljøet rundt prosjektet som kan påvirke prosjektresultatet. Studenten skal kunne beskrive betydningen team kan ha på en organisasjon og hvordan en teamprosess bør ledes. Emnet vil gi innsikt i de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene. Studentene skal gis ferdighetstrening på hvordan formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale og hvordan finne frem til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon.

  • BAC500Bacheloroppgave

   Emnet gir kompetanse i vitenskapelige forskningsmetoder i medisin og helsefag, inkl. problemstillinger og hypoteser, epidemiologiske studiedesign, kvantitativ og kvalitativ metode, etikk, litteratursøk, vurdering av litteratur, statistikk og akademisk skriving. Emnet gir studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt, samt skriftlig fremstilling av dette (bacheloroppgaven).

  • GRT2100Gruppetrener

   Emnet vil gi studenten kunnskap om hvordan lede en gruppe på en trygg, hensiktsmessig og inspirerende måte. Emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Den teoretiske delen av emnet legger vekt på hva som kjennetegner gode trenere og momenter som er sentrale for å lykkes med å lede, inspirere, tilrettelegge og skape trygghet for hver gruppedeltager.

   Den praktiske delen av emnet handler om å utvikle ferdigheter basert på det teoretiske grunnlaget. Fokuset vil være både på ferdigheter knyttet til selve gruppetrenerrollen, men også det praktiske rundt øvelsesutvalg og hvordan man på en hensiktsmessig måte organiserer og gjennomfører gruppetrening. Studenter vil lære seg hvordan de kan bruke ulike arena og format for trening, både inne og ute. Studentene skal tilegne seg en øvelsesbank de kan bruke i sine gruppetreningsaktiviteter, samt trening til å gi alternative øvelser til personer med ulike behov.

  • PRA3100Praksis

  Hva kan du bli?

  – Barn er skikkelig kresne, de kan sette seg på bakbeina med en gang og si «æsj».

  Møt fagmiljøet

  • Slik jobber vi

   Vi jobber hovedsakelig med det forebyggende og helsefremmende nivået. Vi utdanner deg til å veilede på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Som student ved Kristiania får du tilgang til flotte fasiliteter. Som student ved bachelor i anvendt folkehelsearbeid kommer du blant annet til å bruke 

   Her får du mye praktisk ferdighetstrening!

  • Slik er studiehverdagen

   Som student ved Kristiania kan du få tilgang til noen av landets flotteste test- og undervisningsfasiliteter. Studiehverdagen kan være en blanding av forelesninger, mindre seminarer og praktisk arbeid, der du kan få erfaring med behandlingsmåter og prosedyrer. Du vil være tett på et fagmiljø som har utviklet noen av landets mest banebrytende helsestudier, som en del av et inkluderende og engasjert miljø.
  På studiet er vi opptatt av nærhet til bransjen og relevans for arbeidslivet. Du vil få sertifiseringer og praktisk undervisning av dyktige ansatte og gjesteforelesere som gjør deg klar for livet etter studiene.

  Livet som student 

  Studenttilværelsen består av mer enn forelesninger! Som student ved School of Health Sciences på Kristiania får du tilgang til våre førsteklasses fasiliteter, og du blir en del av et stort og mangfoldig studentmiljø. Vi inviterer deg også til ulike sosiale sammenkomster der du kan bli kjent med dine medstudenter.

  Slik er søknadsprosessen

  Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
  • Viktige frister

   Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  • Behandlingstid

   For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  • Slik søker du

   På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  • Semesterregistring

   Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

   SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  • Lånekassen

   Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  • Støtte og tilrettelegging

   Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  • Mitt Kristiania

   Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  • Studentbevis

   Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

  Hva lurer du på?

  Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
  Bildelenke til veiledningsside.

  Ofte stilte spørsmål

  Les mer om våre studenter