Foto: k15photos, unsplash.com
Studielengde:3 år

Anvendt folkehelse­arbeid

Er du opptatt av livsstil og helse? Liker du å motivere og inspirere? Da er dette utdannelsen for deg!
OpptakÅpent
Foto: k15photos, unsplash.com

Nøkkelinformasjon

 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Studiet er for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende tiltak på individ-, gruppe- og/eller samfunnsnivå. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, og ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring, rus og helse.

I løpet av studietiden din vil du blant annet jobbe med: 

 • Fysisk aktivitet
 • Ernæring
 • Rusproblematikk
 • Psykisk helse og atferdsendring
 • Motiverende kommunikasjon
 • Prosjektledelse

  Studiemodell

  Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
  Totalt 180 studiepoeng
  60 studiepoeng
  1. semester
  2. semester

  • LKS3100Leve med kronisk sykdom

   Emnet skal gi studenten innsikt i opplevelsen av å leve med kronisk sykdom. Relevant i denne sammenheng er begreper som livskvalitet, helse, stress, mestring, lidelse og håp knyttet til livet som kronisk syk. Likeledes får studenten via undervisning i emnet innsikt i relevante begreper som verdighet, deltakelse, individualisering og respekt i et behandlings- og rehabiliteringsperspektiv av personer med kronisk sykdom. Når studentene har fullført emnet, skal de kunne gjøre rede for brukerperspektivet knyttet til det å få diagnosen kronisk syk, likeledes identifisere og reflektere over aktuelle problemstillinger og utfordringer for pasienter med kronisk sykdom. Studenten skal etter endt emne også kunne redegjøre for nyere forskningslitteratur knyttet til livet med, og behandlingen av, kronisk sykdom.

  • ERN202Ernæring, bærekraft og helse
  • MOT 301Motiverende kommunikasjon

   Motiverende kommunikasjon er en måte å kommunisere på som utløser motivasjon, styrke og handlekraft i deg selv og andre mennesker. Motiverende kommunikasjon inneholder ulike teknikker som kan tas i bruk som et redskap for å oppnå nettopp dette. Motiverende intervju er en anbefalt samtalemetode for å motivere til atferdsendring. Motiverende intervju er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring. Målet er konstruktive samtaler hvor personen får mulighet til «å overtale seg selv» til å bestemme at endring skal skje, og så tenke ut hvordan han best kan få det til.

  • VAL999-30Valgemner

   Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

   https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

  • UTV999BA30Utveksling
  • FHJ1100Folkehelsejuss

   Emnet skal gi innsikt i sentrale juridiske spørsmål og rettskilder som knytter seg til folkehelsearbeid i Norge. Relevant i denne sammenheng er juridiske begreper som rettskilder, juridisk metode, offentlig saksbehandling, forskrifter og forarbeider. Studenten skal etter endt emne kunne gjøre rede for forvaltningsrettslig saksbehandling, rettsliggjøringen av folkehelsearbeidet i Norge og aktuelle aktører innen folkehelsearbeidet som er underlagt lovgivningen. Studenten skal etter endt emne kunne anvende juridisk metode og reflektere rundt folkehelsearbeid i et juridisk perspektiv.

  • FRI303Prosjektledelse og formidling

   Emnet vil beskrive prosjektprosessens gang og ulike faser. Formålet er at studenten skal kunne forstå hva et prosjekt er og dets kjennetegn, hva som kjennetegner god ledelse og den daglige driften av et prosjekt og miljøet rundt prosjektet som kan påvirke prosjektresultatet. Studenten skal kunne beskrive betydningen team kan ha på en organisasjon og hvordan en teamprosess bør ledes. Emnet vil gi innsikt i de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene. Studentene skal gis ferdighetstrening på hvordan formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale og hvordan finne frem til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon.

  • BAC500Bacheloroppgave

   Emnet gir kompetanse i vitenskapelige forskningsmetoder i medisin og helsefag, inkl. problemstillinger og hypoteser, epidemiologiske studiedesign, kvantitativ og kvalitativ metode, etikk, litteratursøk, vurdering av litteratur, statistikk og akademisk skriving. Emnet gir studenten teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt, samt skriftlig fremstilling av dette (bacheloroppgaven).

  • GRT2100Gruppetrener

   Emnet vil gi studenten kunnskap om hvordan lede en gruppe på en trygg, hensiktsmessig og inspirerende måte. Emnet består av både teoretisk og praktisk undervisning. Den teoretiske delen av emnet legger vekt på hva som kjennetegner gode trenere og momenter som er sentrale for å lykkes med å lede, inspirere, tilrettelegge og skape trygghet for hver gruppedeltager.

   Den praktiske delen av emnet handler om å utvikle ferdigheter basert på det teoretiske grunnlaget. Fokuset vil være både på ferdigheter knyttet til selve gruppetrenerrollen, men også det praktiske rundt øvelsesutvalg og hvordan man på en hensiktsmessig måte organiserer og gjennomfører gruppetrening. Studenter vil lære seg hvordan de kan bruke ulike arena og format for trening, både inne og ute. Studentene skal tilegne seg en øvelsesbank de kan bruke i sine gruppetreningsaktiviteter, samt trening til å gi alternative øvelser til personer med ulike behov.

  • PRA3100Praksis

  Hva kan du bli?

  Susanne Tiller sjonglerer med salathoder.

  – Barn er også skikkelig kresne, så det er utfordring å tilby dem ny mat, og nye råvarer, for de kan sette seg på bakbeina med en gang og si «æsj».

  Møt fagmiljøet

  • Slik jobber vi

   Kristiania har et aktivt, internasjonalt forskningsmiljø som setter mennesket i sentrum. Vi er i forkant av utviklingen på vårt felt, og har flere ganger vært først i Norge med forskningsbaserte utdanninger som møter morgendagens helseutfordringer. Vi har noen av landets beste fasiliteter for trening, ernæring og anatomi, i tillegg til fysiologisk testlab og en egen Studentklinikk.
  • Slik er studiehverdagen

   Som student ved Kristiania kan du få tilgang til noen av landets flotteste test- og undervisningsfasiliteter. Studiehverdagen kan være en blanding av forelesninger, mindre seminarer og praktisk arbeid, der du kan få erfaring med behandlingsmåter og prosedyrer. Du vil være tett på et fagmiljø som har utviklet noen av landets mest banebrytende helsestudier, som en del av et inkluderende og engasjert miljø.

  Slik er søknadsprosessen

  Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
  • Viktige frister

   Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  • Behandlingstid

   For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
  • Slik søker du

   På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  • Semesterregistring

   Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

   SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  • Lånekassen

   Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  • Støtte og tilrettelegging

   Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  • Mitt Kristiania

   Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  • Studentbevis

   Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

  Hva lurer du på?

  Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

  Ofte stilte spørsmål

  Les mer om våre studenter