Fasiliteter i Kvadraturen

Kvadraturen består av flere bygg sentralt i Oslo sentrum. Du finner Kristiania i Kirkegata, Prinsensgate, Kongensgate og Tollbugata. Under finner du våre unike fasiliteter i Kvadraturen. 


Anatomisk læringssenter

Vårt anatomiske læringssenter, som trolig er det eneste i sitt slag i Skandinavia, har stor verdi for din læring og forståelse av menneskekroppens oppbygning.

Oversiktsbilde av anatomisk læringssenter på Kvadraturen


Anatomiundervisningen ved studier i Norge er ofte teoribasert. For å få en god forståelse av anatomi er det viktig å kunne studere detaljene i menneskekroppen tredimensjonalt. Lærebøker og små plastmodeller vil aldri kunne gjengi detaljrikdommen og variasjonene som finnes i menneskekroppen.

Oversiktsbilde av anatomisk læringssenter på Kvadraturen


Vi benytter derfor anatomiske preparater i undervisningen, som har gjennomgått en spesiell plastineringsteknikk. Preparatene er svært detaljerte, slik at du kan se på strukturer slik de virkelig er i kroppen. Det gir deg det beste utgangspunktet for å forstå menneskekroppens oppbygging.


Biblioteket

På biblioteket i Kvadraturen kan du blant annet få hjelp til oppgaveskriving og finne relevant literatur. Vi tilbyr kurs i litteratursøk, kilder og riktig kildebruk, kildehenvisning og referanseverktøy Zotero

Det er også et fint sted å sitte å jobbe. 

Oversiktsbilde av biblioteket på Kvadraturen


Du finner oss i Kongens gate 22 (4. etg.), 0162 Oslo. Se kart →

Resepsjonen til biblioteket i Kvadraturen


Biblioteket kan benyttes med studentkort i
byggets åpningstid.

Les mer om biblioteket

 

Biolab

Biolab er et laboratorium for studenter ved Helse. Her har vi avansert utstyr for ulike forsøk innen biomedisin. 

Oversiktsbilde av biolabben tilgjengelig på KvadraturenFor å ivareta din og andres sikkerhet, er det viktig å følge sikkerhetsrutinene. Din foreleser vil informere deg om dette ved studiestart. 

Sitteplassene ved biolabben

 

Ernæringskjøkken

Vi har et moderne ernæringskjøkken tilpasset gruppearbeid med flere kjøkkenøyer og storskjerm som brukes i ernæringsundervisningen. Det inspirerer og øker forståelsen av den praktiske delen av ernæringskunnskapen.

Oversiktsbilde av ernæringskjøkkenet på Kvadraturen

 

På kjøkkenet undervises blant annet råvarekunnskap, der vi ser på mengder av mat og hva maten faktisk inneholder av næringsstoffer, samt spesialtilpasset kost til for eksempel cøliakere.

Kjøkkenet vil også kunne brukes til matlagingskurs for ulike grupper, der ernæringsstudenter i praksis skal lære bort sunn matlaging.

 

Fysiologisk testlab

Vårt topp moderne fysiologiske testlaboratorium brukes til undervisning og forskning. Utstyret vi benytter ved testing, er det samme utstyret som Olympiatoppen benytter seg av. Utstyret regnes som gullstandard, noe som vil si at utstyret er svært nøyaktig og til å stole på. Det å kunne gjennomføre ulike tester knyttet til fysisk form og helse er et viktig læringsmål på mange av våre studier, spesielt Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring.

Oversiktsbilde av fysiologisk testlab på Kvadraturen

 

Studentene har undervisning samt mulighet for å gjennomføre spennende bacheloroppgaver knyttet til laboratoriet.

Fremvisning av de tilgjengelige apparater ved fysiologisk testlab

 

Vi tilbyr også utvalgte tester til eksterne kunder som ønsker å teste sin fysiske tilstand og prestasjonsevne. På testlaboratoriet kartlegges nåværende status, fremgangen måles, og det gis videre råd for mosjon og trening.

Oversiktsbilde av styrkedelen til fysiologisk testlab

 

Loftet

Loftet er Kristianias sted for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede. Hvert år kan studenter ved Kristiania som har en idé eller en startup-bedrift søke plass i inkubatoren til Loftet. Her tilbys mentoring, nettverk og kompetanse til å etablere og skalere egne bedrifter. Vi jobber for å skape en kultur preget av nyskapning og samarbeid. 

Oversiktsbilde av "Loftet" på Kvadraturen


 

Loftet skal hjelpe dere med å skape levedyktige, bærekraftige bedrifter som skal klare seg i et marked preget av endring og konkurranse, som avhenger svært mye av forbrukerens atferd.

Sitteplasser med bord på "Loftet"

 

Spesialrom med behandlingsbenker

Studenter innen osteopati har tilgang til egne spesialrom med behandlingsbenker. 

 

Studentklinikken

Studentklinikken har en sentral plass i helseutdanningene på Kristiania og drives som en ordinær klinikk. Studenter som har obligatorisk praksis på klinikken får dermed omsatt teoretisk kunnskap til praktiske ferdigheter. Dette gir en økt faglig forståelse og gjør studentene bedre rustet til senere arbeidsliv.

 

Studentklinikken tar imot pasienter (både studenter og eksterne) med timebestilling. Pasientene kan forvente behandling av høy kvalitet, hvor deres behov står sentralt. Det er alltid en erfaren veileder til stede som bistår underveis. I takt med utviklingen av egne ferdigheter får studentene gradvis mer ansvar for håndtering av pasienter, for å sikre en god overgang fra studenttilværelsen til en kompetent og sikker kliniker.

Les mer om studentklinikken

 

Treningsrom

Treningsrom i egne lokaler sikrer best mulig forståelse mellom teori og praksis for studenter på School of Health science.


Vi ønsker å forberede deg på arbeidslivet gjennom praktisk undervisning i akademiske studier. Treningslokalene skal sikre at det oppnås best mulig forståelse mellom teori og praksis via egentrening og instruksjon av andre. Treningslokalene er moderne og fylt med utstyr av god kvalitet.


Fasilitetene benyttes til både undervisning og praktisk øving for studentene i undervisningstiden og på egen hånd på kveldstid eller i helger. Alle studenter på Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring og Bachelor i trening og coaching har fri tilgang til treningsfasilitetene.


Andre studenter ved School of Health Science kan også trene her når det ikke er undervisning, ved å inngå medlemskap og betale medlemskontingent.