For å ivareta din og andres sikkerhet, er det viktig å følge sikkerhetsrutinene. De spesifikke sikkerhetsrutinene for ditt emne vil emneansvarlig informere deg om, men vi har her en side der viktige dokumenter tilhørende laboratoriet generelt ligger. 

Her finner du blant annet datasikkerhetsblader for kjemikaliene som fins på laboratoriet, varslingssystemer for uhell/uønskede hendelser, lenker til branninstruks, avfallsinstruks og kontaktinformasjon til ansvarlige.

Biolab dokumenter og info