Schools og institutter

Høyskolen Kristiania er organisert i fire faglige avdelinger med tilhørende institutter. Vår faglige utvikling spenner bredt, og samlet sett er vi godt posisjonert til å bidra til å løse samfunnets utfordringer. Vi har som mål å bli et arbeidslivsuniversitet. For å realisere denne ambisjonen skal høyskolen utvikle et verdiskapende samarbeid med arbeidslivet. I tillegg vil det kreve en omfattende satsing på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid – på høyt internasjonalt nivå.

Schools & institutter