Institutt for scenekunst

Instituttet har sine røtter i Norges Dansehøyskole, skuespillerutdanningen på NISS/Westerdals og Musikkteaterhøyskolen. 

Vår faglige stab har en stor andel utøvende og skapende kunstnere, som er og har vært aktive i scenekunstfeltet. De er faglig oppdaterte og pådrivere for kunnskapsutviklingen. Gjennom kunstnerisk utviklingsarbeid, både i samarbeid med teatre og kompanier nasjonalt og med internasjonale institusjoner, bedrives kunstnerisk forskning på høyt nivå. I akademisk forskning setter vi scenekunsten inn i en større kontekst med praksisnære problemstillinger. Et utstrakt og aktivt pedagogisk utviklingsarbeid driver frem banebrytende og nye pedagogiske ideer for hvordan man skal undervise effektivt innenfor scenekunstfeltet. 

Med et sterkt fokus på en arbeidslivsrelevant og praksisnær utdannelse tilbyr Institutt for scenekunst tre bachelorstudier; Musikkteater, Dansekunst og Skuespill. 

Skuespillutdanningen har spesialisering innen filmskuespill og samtidsteater, dansekunst har spesialisering innen samtidsdans og jazzdans, og musikkteater består av kombinasjonen sang, dans og skuespill.   

Kjernen i alle tre studieprogrammene er å inspirere studentene våre til å innta en selvstendig og nysgjerrig holdning til egen kunstnerisk utvikling, og samtidig se seg selv i en større samfunnskontekst. Derfor utfordrer vi studentene våre til å arbeide systematisk, metodisk, kritisk og selvstendig med faget sitt, blant annet gjennom å bli inkludert i instituttets forskning og kunstneriske utviklingsarbeid, men også gjennom tverrfaglige prosjekter med studenter fra andre kunstfaglige studieprogram, som musikkfag, film og TV, manus og lyd.   

Studentene arbeider gjennom studiet sammen med de beste nasjonale og internasjonale gjestepedagogene. Med prestisjetunge internasjonale samarbeidsskoler sørger vi for at våre studenter finner attraktive muligheter for utveksling, samt at vi får besøk av deres studenter og pedagoger.  

 • Allister Kindingstad

  Allister Kindingstad

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Allister Kindingstad
 • Alma Suvalic

  Alma Suvalic

  • Prosjektkoordinator

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Alma Suvalic
 • Anders T. Andersen

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Anders T. Andersen
 • Andreas Bjørneboe

  Andreas Bjørneboe

  • Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Andreas Bjørneboe
 • Anne Cecilie Røsjø Kvammen

  Anne Cecilie Røsjø Kvammen

  • Førstelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Anne Cecilie Røsjø Kvammen
 • Anne-Marthe Lund Engnes

  Anne-Marthe Lund Engnes

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Anne-Marthe Lund Engnes
 • Arlene Wilkes

  Arlene Wilkes

  • Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Arlene Wilkes
 • Audny Chris Holsen

  Audny Chris Holsen

  • Førstelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for scenekunst

  Audny Chris Holsen

Studier