Johanne Karen Hagen

    • Førstelektor
  • Institutt for scenekunst
  • School of Arts, Design and Media

Bakgrunn

Johanne Karen Hagen er førstelektor i sang og er studieprogramleder for bachelorprogrammet i musikkteater ved institutt Musikkteaterhøyskolen.

Hagen underviser i ensemblesang, og individuelle sangtimer, i tillegg til faglig koordinering ved studieprogrammet. Hun har jobbet ved instituttet siden skolen ble startet i 2010, og vært en sentral del av instituttets utvikling fra fagskole til en del av Høyskolen Kristiania.

Hagen har initiert forskning og utviklingsarbeider knyttet til kartlegging av undervisningsmetoder innen musikkteater, med spesielt fokus på sang- og danseundervisningen. Sammen med Anne Cecilie Røsjø Kvammen har hun publisert flere artikler om temaet og gjennomført flere forskningsprosjekt, støtte av CEMPE ved Norges musikkhøgskole. I disse forsøkene har de benyttet Alexanderteknikk for å finne en felles metodisk plattform for sang- og dansefagene i musikkteater.

Ansatte detaljer