Institutt for musikk

Institutt for musikk er faglig forankret i det praktiske, skapende og utøvende kunstfaglige området, og har sin plass i kunst- og kulturfeltets fulle bredde.

Instituttet tilbyr ulike bachelorgrader og disse utdanner utøvende og skapende kunstnere i populærmusikk og låtskrivere til musikkprodusenter, samt designere og prosjektledere med en praktisk-teoretisk tilnærming. Studentene drar særlig nytte av den tverrfaglige kompetansen ved instituttet gjennom en rekke samarbeidsprosjekter. 

Den faglige staben er bredt sammensatt og har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er aktive nasjonalt og internasjonalt. Underviserne besitter høy faglig kompetanse og bidrar gjennom individuell veiledning til studentenes utvikling, gjennom utforskning, kritisk tenkning, refleksjon og metode. 

Instituttet har som mål å være delaktige i den kunstfaglige diskursen og være en synlig premissleverandør i våre fagområder. I forskningssammenheng har Institutt for musikk et særlig ansvar for arbeid med, og formidling av, kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet driver også forskningsvirksomhet i musikkproduksjon og i feltet prosjektledelse kunst og kreativ næring. 

 • Alexander Møklebust Larsen

  Alexander Møklebust Larsen

  • Høyskolelærer

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Alexander Møklebust Larsen
 • Anne-Marie Giørtz

  Anne-Marie Giørtz

  • Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Anne-Marie Giørtz
 • Arve Furset

  Arve Furset

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Arve Furset
 • Audun Molde

  Audun Molde

  • Førstelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Audun Molde
 • Claus Sohn Andersen

  Claus Sohn Andersen

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Claus Sohn Andersen
 • Daniel Hovik

  • Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Daniel Hovik
 • Henrik Maarud

  Henrik Maarud

  • Høyskolelærer

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Henrik Maarud
 • Håkon Iversen

  Håkon Iversen

  • Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Håkon Iversen

Studier