Institutt for musikk

Institutt for musikk er faglig forankret i det praktiske, skapende og utøvende kunstfaglige området, og har sin plass i kunst- og kulturfeltets fulle bredde.

Instituttet tilbyr ulike bachelorgrader og disse utdanner utøvende og skapende kunstnere i populærmusikk og låtskrivere til musikkprodusenter, samt designere og prosjektledere med en praktisk-teoretisk tilnærming. Studentene drar særlig nytte av den tverrfaglige kompetansen ved instituttet gjennom en rekke samarbeidsprosjekter. 

Den faglige staben er bredt sammensatt og har en stor andel utøvende og skapende kunstnere som er aktive nasjonalt og internasjonalt. Underviserne besitter høy faglig kompetanse og bidrar gjennom individuell veiledning til studentenes utvikling, gjennom utforskning, kritisk tenkning, refleksjon og metode. 

Instituttet har som mål å være delaktige i den kunstfaglige diskursen og være en synlig premissleverandør i våre fagområder. I forskningssammenheng har Institutt for musikk et særlig ansvar for arbeid med, og formidling av, kunstnerisk utviklingsarbeid. Instituttet driver også forskningsvirksomhet i musikkproduksjon og i feltet prosjektledelse kunst og kreativ næring. 

 • Henrik Maarud

  Høyskolelærer

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Henrik Maarud
 • Mette-Jorunn Meisland

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Mette-Jorunn Meisland
 • Alexander Møklebust Larsen

  Alexander Møklebust Larsen

  Høyskolelærer

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Alexander Møklebust Larsen
 • Jens Thoresen

  Jens Thoresen

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Jens Thoresen
 • Jørgen Langdalen

  Jørgen Langdalen

  Instituttleder

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Jørgen Langdalen
 • Peter Hurst

  Høyskolelærer

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Peter Hurst
 • Tore Teigland

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Tore Teigland
 • Stig Værnes

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Institutt for musikk

  Stig Værnes

Studier