Institutt for musikk

Med bred forankring i musikkbransjen utdanner Institutt for musikk til en rekke utøvende og skapende roller i populærmusikken. Samtidig tilbyr vi studier i ledelse rettet mot den fulle bredden av kreativ næring.

I tillegg til tre bachelorprogrammer innenfor musikk tilbyr vi både bachelor- og masterstudier innenfor ledelse for kreativ næring. Programmene inngår i et sterkt faglig fellesskap på School of Arts, Design, and Media, som er landets største kunstfaglige utdanningsmiljø. Studentene deltar i tverrfaglige prosjekter som konserter og festivaler. Programmene har tett bransjetilknytning som gir studentene oppdatert kompetanse, bransjeerfaring og nettverk.  

Musikkstudiene er forankret i populærmusikken, bredt definert, og legger grunnen for utøvende, skapende og teknisk arbeid i musikkbransjen. Enten du vil bli utøver, artist, låtskriver, lydtekniker eller musikkprodusent, gir studiet et solid kunstnerisk, praktisk og teoretisk fundament. Studiene i ledelse utdanner til operative lederroller innenfor en stor bredde av kreative bransjer, fra musikk og scene til design og film.  

Institutt for musikk har spisskompetanse innenfor en rekke kunstneriske og vitenskapelige disipliner. I fagstaben har vi fremragende kunstnere som er aktive nasjonalt og internasjonalt, både utøvere, komponister, musikkprodusenter, lydteknikere og musikkforskere, i tillegg til høy kompetanse i ledelses- og mediefag. 

I tillegg til å tilby studier tett på bransjene, har Institutt for musikk som mål å levere aktuell forskningsbasert kunnskap som er nødvendig for fornyelse og utvikling av musikkbransjen og kulturlivet som helhet. Instituttet ønsker å være en tydelig aktør i norsk kulturliv gjennom aktiv formidling på fysiske og digitale plattformer. 

Aktuelt fra instituttet

 • InMusic-konferansen på Kristiania i juni
  Institutt for musikk

  InMusic-konferansen på Kristiania i juni

  InMusic-konferansen på Kristiania i juni
  Les mer
 • Lærer vi mer av å høre enn å gjøre?
  Institutt for musikk

  Lærer vi mer av å høre enn å gjøre?

  Studentaktiv undervisning fratar meg, foreleseren, det aller beste jeg vet; nemlig å forlese. Men kanskje lærer studentene bedre?
  Les mer
 • Hvordan komponerer man musikk for teater?
  Institutt for musikk

  Hvordan komponerer man musikk for teater?

  Teatermusikk skal forsterke skuespillernes følelser, sier komponist og professor i musikk, Håkon Iversen.
  Les mer