Student ved miksepult ser ned på en scene.
Bachelor
Studielengde:3 år

Lydteknikk og musikk­produksjon

Vil du være med å forme lyden av morgendagens musikk? Med en bachelorgrad i lydteknikk og musikkproduksjon får du kunnskapen og nettverket du trenger for en karriere i musikkbransjen.
OpptakÅpent
Student ved miksepult ser ned på en scene.

Nøkkelinformasjon

 • Topp moderne fasiliteter

  Studiet har profesjonelt utstyr og gode fasiliteter, blant annet flere musikkstudio og konsertscene for opplæring i livelyd. 
 • Praktisk tilnærming til faget

  Du kan søke om å dra på utveksling til Storbritannia, Sverige og Danmark.
 • Gjesteforelesere

  Dette studiet har mange gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er utvidet. Frist for å levere opptaksprøve finner du i Mitt Kristiania. Les mer om opptaksprøvene her. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller lignende. Du må også levere opptaksprøve. Les mer nederst på siden.
 • Pris

  57 400 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Dette er en anerkjent utdanning innen fagfeltet. Du får den nødvendige kompetanse til å arbeide selvstendig i musikkstudio, med musikkinnspillinger på location, og med konsert– og scenelyd i henhold til profesjonelle normer. I løpet av studiet får du også bred erfaring med lyd- og musikkarbeid fra idé til endelig produkt, på samme måten som i arbeidslivet.

I løpet av studietiden vil du blant annet lære om:

 • Akustiske, analoge og digitale størrelser innen lyd og lydarbeid, samt produksjonsformer og -formater, prosesser, metoder, verktøy og teknikker brukt innen ulike sjangere og stilarter.
 • Avanserte funksjoner og arbeidsmetoder i programvaren Pro Tools.
 • Hvordan vurdere akustisk egnethet i rom for musikkutøvelse, vurdere behov for akustisk utbedring og utføre enkle dimensjonerende beregninger for slik utbedring, samt bidra til prosjektering, installasjon og kalibrering av lydsystemer for studio og scene.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

30 stp.

7.5 stp.

7.5 stp.

15 stp.
 • ATA203Lydteori 2 - Romakustikk

  Emnet skal gi kandidaten en forståelse for romakustikk som en del av lydkjeden, samt kjennskap til bygningstekniske tiltak for å utbedre lyd- og lytteopplevelsen. Kandidatene gis en innføring i både teoretiske og praktiske faktorer av anvendt romakustikk. Emnet er en sentral del av tilnærmet all lydproduksjon, og inngår som en naturlig og nødvendig del av den faglige plattformen som behøves innen fagfeltet musikkproduksjon.

 • MPR206Lydteknikk og musikkproduksjon 2

  Emnet er forankret i en akustisk populærmusikalsk tradisjon hvor innspilling og forsterkning av akustiske instrumenter utgjør en sentral del av undervisningsaktivitetene. Emnet skal gi studenten en god praktisk-teoretisk forståelse av lyd- og musikkarbeid i musikkstudio og på scenen, med et fokus på innspilling og forsterkning av akustisk basert populærmusikk.

  Studenten gis en grundig gjennomgang av profesjonelle lydfasiliteters infrastrukturer, mikrofonteknikker, redigeringsteknikker og innspillingsmetoder. Studenten får også undervisning og veiledning i musikkmiks og mastring, noe som blir grundigere gjennomgått i emnet Lydteknikk og Musikkproduksjon 3.

  Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid, praktiske oppgaver og selvstudium skal studenten utvikle sin kompetanse i bruk av profesjonelle fasiliteter; herunder lydtekniske verktøy, metoder og teknikker; så vel som hvordan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og produksjoner på en strukturert og selvstendig måte, alene og i samarbeid med andre, i henhold til de til enhver tid gjeldende tidsfrister og rammevilkår.

 • ATA204Lydteori 3 - Digital lydteori

  Emnet skal gi studenten både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i digital lydteknologi anvendt i musikkproduksjon; herunder datanettverk, audio over IP (AoIP) og andre digitale lydgrensesnitt, samt ulike formater for digital lydproduksjon og distribusjon. Prosjektering av digital infrastruktur med overføring av lyd via datanettverk i musikkproduksjon inngår også i emnet. Digital lydkvalitet og praktiske anvendelsesområder belyses for å tydeliggjøre muligheter og begrensninger i ulike teknologier og formater, og forbereder studenten i å kunne manøvrere i en digitalisert musikkindustri i rivende utvikling med stadig flere aktører.

 • MPR207Lydteknikk og musikkproduksjon 3

  Som en videreføring av emnet Lydteknikk og musikkproduksjon 2, med et faglig fokus på innspilling og forsterkning av akustisk basert populærmusikk, skal emnet Lydteknikk og musikkproduksjon 3 videreutvikle studentens forståelse - av og erfaring med - lyd- og musikkarbeid i musikkstudio og på scenen med et faglig fokus på mikseprosessen i populærmusikk.

  Studenten gis en grundig gjennomgang av ulike prosesseringsverktøy, metoder og teknikker for musikkmiks, både i samtid så vel som i et historisk perspektiv. Studenten får videre en innføring i lydprosjektering og kalibrering av studio- og scenemiljøer. Studentenes selvstendighet gjennom selvstyrt kreativt og kunstnerisk arbeid sammen med andre får en naturlig større plass i læringsarenaen.

  Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid, praktiske oppgaver og selvstudium skal studenten videreutvikle sin kompetanse i bruk av profesjonelle fasiliteter; herunder lydtekniske verktøy, metoder og teknikker; så vel som hvordan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og produksjoner på en strukturert og selvstendig måte, alene og i samarbeid med andre, i henhold til de til enhver tid gjeldende tidsfrister og rammevilkår.

 • FAG999-7Fagområdeemne
 • VAL999-7ADMValgemne
 • MPR304Lydteknikk og musikkproduksjon 4
 • MSY300Musikk som yrke
 • BAO367Bacheloroppgave (MPR)

  Det avsluttende bachelorprosjektet ved Bachelor i Lydteknikk og musikkproduksjon skal gi studenten mulighet til egen praktisk og teoretisk fordypning over tid. Det endelige resultatet består av en praktisk del og en teoretisk del.

  I den teoretiske delen skal studenten finne en problemstilling hen har et ønske om å utforske nærmere. Problemstillingen skal relateres til studiets musikkproduksjonsemner. Studenten skal gjennom arbeidet vise kjennskap til vitenskapelig metode gjennom å undersøke, finne mulige løsninger, bekrefte og/eller utfordre tidligere oppfatninger knyttet til den individuelle problemstillingen. Den teoretiske delen skal leveres skriftlig i form av en forskningsartikkel med eventuelle nødvendige vedlegg og en arbeidslogg som beskriver fremdrift og tidsbruk.

  I den praktiske delen skal studenten anvende kunstnerisk metode for å planlegge og gjennomføre en akustisk basert musikkproduksjon, og gjennom dette vise bred kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagfeltet musikkproduksjon. Dette kan være en plateproduksjon innspilt i studio og/eller på location, en serie med konserter som også må dokumenteres, eller lignende. Arbeidet skal presenteres som ferdig mastret musikk av en lengde på mellom 20 og 30 minutter. Studenten skal også skrive en refleksjon på den kunstneriske delen, samt føre en dagbok/logg hvor begge skal leveres som vedlegg til oppgaven sammen med Pro Tools sessions. Studenten er selv ansvarlig for å finne en artist (les: soloartist, band, ensemble eller lignende) å arbeide med.

  Under arbeidet stilles det krav til at studenten, under veiledning, forholder seg til etablert akademisk praksis, samt anvender et individuelt utvalg av både vitenskapelige og kunstneriske metoder. Dette kravet er stilt for å sikre at den enkelte student gjennom siste del av sitt studiearbeid oppnår en personlig innsikt i og erfaring med FoU/KU som hen kan ta med seg inn i videre studier eller ut i egen yrkespraksis.

 • MET102Metode

  Emnet gir en innføring i metoder som anvendes i forskning og utviklingsarbeid innenfor kunstfagene. Emnet gir også innblikk i metoder som anvendes på andre fagområder, som kunstvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap og teknologi.

  Emnet gir videre en introduksjon til ulike dokumentasjonsformer i forskning og utviklingsarbeid innenfor kunstfagene, herunder akademisk og kreativ skriving, intervju, foto, lydopptak og videodokumentasjon. Det gis også en oversikt over publiserings- og formidlingskanaler for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  Eksamen består i framstilling av et refleksjonsnotat hvor studentene, individuelt eller i grupper, (a) lager en plan for bruk av ulike metoder i et tenkt utviklingsprosjekt innenfor eget fagområde, eller (b) analyserer metodebruken i et utviklingsprosjekt fra egen bransje. Resultatet av arbeidet skal også presenteres på seminar.

  Emnet skal sette studenten i stand til å arbeide systematisk og selvstendig med utviklingsprosesser innenfor kreative og kunstneriske prosjekter. Emnet skal også gi en dypere forståelse av etiske og politiske problemstillinger i forskning og utviklingsarbeid innenfor kunstfagene.

 • FAG999-7BFagområdeemne
 • UTV999BA30Utveksling

Hva kan du bli?

Det er faktisk mulig å leve av det du brenner for! Med en bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon kan du arbeide som lydtekniker/musikkprodusent i studio og på location-innspillinger, og med live-lyd både foran og bak scenen.

Du kan bruke kompetansen din på ulike arenaer med behov for lyd-, musikk- og produksjonskompetanse. Dette kan for eksempel innebære mastering og lydrestaurering, radio og tv, lydbøker og podcast. Oppdragene er mange og finnes innen en rekke kulturinstitusjoner og miljøer. 

Lydteknikk- og musikkproduksjonsstudiet hos oss har røtter helt tilbake til da vi het Norsk Lydskole i 1984. Studiet er med andre ord kjent i underholdnings- og kulturnæringen, og veldig mange av de som jobber i bransjen i dag, har tidligere studert hos oss. 

Mari sitter på en stol i et mørkt rom.

Mari lager lydmagi på Det Norske Teatret

Uten slike som Mari ville ikke teateret hatt den samme magien

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Studiet er balansert mellom teoretisk forståelse og praktisk utførelse. Som student har du tilgang til fasiliteter og utstyr på nivå med høy bransjestandard, og de får veiledning og undervisning fra erfarne og dedikerte fagfolk med bred kompetanse fra ulike deler av kunst- og kulturlivet.

  Studiet tilrettelegger både for fordypning og utvikling av egenart, og for samarbeid og individualitet. Studieprogrammets studioer står til studentenes disposisjon, også utenfor ordinær undervisningstid for egne prosjekter.

 • Slik er studiehverdagen

  Kristiania gir studentene sine mye frihet og kreativt spillerom, i trygge rammer blant dyktige fagfolk som alltid gir gode og grundige tilbakemeldinger. Klassene er små, og oppfølgingen er tett. Du blir undervist av forelesere med tett bransjetilknytning og lang og bred erfaring, som også er aktive forskere på feltet. Dermed er du sikret at studiet gir deg oppdatert kunnskap. Vi er kjent for et godt studiemiljø, og studenter som går raskt ut i jobb etter endt studie.   

   

Lydteknikk og musikkproduksjonsstudiet hos oss har røtter helt tilbake til da vi het Norsk Lydskole i 1984. Vi har derfor lang erfaring og er en velkjent aktør i bransjen.

Livet som student

Kristiania er kjent for nærheten til bransjen, fasiliteter i verdensklasse, og at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene. 

Vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Opptaksprøve må leveres innen søknadsfristen. Les mer om opptaksprøvene her. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
  Viktige frister
 • Behandlingstid

  For studier med rangering behandles alle søknader etter dokumentasjonsfristen 1. juli. Basert på resultatene sendes det ut studietilbud forløpende etter denne datoen. De med høyest rangering får tilbud først og alle andre plasseres på venteliste.
  Behandlingstid
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
  Les mer
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
  Les mer
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
  Les mer
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
  Les mer
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
  Les mer
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
  Les mer
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).
  Les mer

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.
Bildelenke til veiledningsside.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter