Oversiktsbilde musikkstudio
Studielengde:3 år

Lydteknikk og musikk­produksjon

Brenner du for lyd? Med denne bachelorgraden fra Kristiania får du utviklet talentet ditt, samtidig som du får den kompetansen og erfaringen arbeidslivet forventer.
OpptakÅpent
Oversiktsbilde musikkstudio

Nøkkelinformasjon

 • Topp moderne fasiliteter

  Studiet har profesjonelt utstyr og gode fasiliteter, som blant annet studio og mac-lab for musikkproduksjon.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til Storbritannia, Sverige og Danmark.
 • Gjesteforelesere

  Dette studiet har mange gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Ansvarlig fagmiljø

 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller lignende. Du må også levere opptaksprøve. Les mer nederst på siden.
 • Pris

  57 400 kr pr semester. Kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2024
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Dette er en anerkjent utdanning innen fagfeltet. Du får den nødvendige kompetanse til å arbeide selvstendig i musikkstudio, med musikkinnspillinger på location, og med konsert– og scenelyd i henhold til profesjonelle normer. I løpet av studiet får du også bred erfaring med lyd- og musikkarbeid fra idé til endelig produkt, på samme måten som i arbeidslivet.

I løpet av studietiden vil du blant annet lære om:

 • Akustiske, analoge og digitale størrelser innen lyd og lydarbeid, samt produksjonsformer og -formater, prosesser, metoder, verktøy og teknikker brukt innen ulike sjangere og stilarter.
 • Avanserte funksjoner og arbeidsmetoder i programvaren Pro Tools.
 • Hvordan vurdere akustisk egnethet i rom for musikkutøvelse, vurdere behov for akustisk utbedring og utføre enkle dimensjonerende beregninger for slik utbedring, samt bidra til prosjektering, installasjon og kalibrering av lydsystemer for studio og scene.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • ATA203Lydteori 2 - Romakustikk

  Emnet skal gi kandidaten en forståelse for romakustikk som en del av lydkjeden, samt kjennskap til bygningstekniske tiltak for å utbedre lyd- og lytteopplevelsen. Kandidatene gis en innføring i både teoretiske og praktiske faktorer av anvendt romakustikk. Emnet er en sentral del av tilnærmet all lydproduksjon, og inngår som en naturlig og nødvendig del av den faglige plattformen som behøves innen fagfeltet musikkproduksjon.

 • MPR206Lydteknikk og musikkproduksjon 2
 • ATA204Lydteori 3 - Digital lydteori

  Emnet skal gi studenten en praktisk-teoretisk forståelse for digital lydteknologi; herunder datanettverk, audio over IP (AoIP) og andre digitale lydgrensesnitt, samt ulike formater for digital lydproduksjon og distribusjon. Digital lydkvalitet og praktiske anvendelsesområder skal belyses for å tydeliggjøre muligheter og begrensninger i ulike teknologier og formater, og på denne måte hjelpe studenten i å manøvrere i en digitalisert musikkindustri i rivende utvikling med stadig flere aktører.

 • MPR207Lydteknikk og musikkproduksjon 3
 • FAG999-7Fagområdeemne
 • VAL999-7ADMValgemne
 • MPR304Lydteknikk og musikkproduksjon 4
 • MSY300Musikk som yrke
 • BAO367Bacheloroppgave (MPR)

  Det avsluttende bachelorprosjektet ved Bachelor i Lydteknikk og musikkproduksjon skal gi studenten mulighet til egen praktisk og teoretisk fordypning over tid. Det endelige resultatet består av en praktisk del og en teoretisk del.

  I den teoretiske delen skal studenten finne en problemstilling hen har et ønske om å utforske nærmere. Problemstillingen skal relateres til studiets musikkproduksjonsemner. Studenten skal gjennom arbeidet vise kjennskap til vitenskapelig metode gjennom å undersøke, finne mulige løsninger, bekrefte og/eller utfordre tidligere oppfatninger knyttet til den individuelle problemstillingen. Den teoretiske delen skal leveres skriftlig i form av en forskningsartikkel med eventuelle nødvendige vedlegg og en arbeidslogg som beskriver fremdrift og tidsbruk.

  I den praktiske delen skal studenten anvende kunstnerisk metode for å planlegge og gjennomføre en akustisk basert musikkproduksjon, og gjennom dette vise bred kunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagfeltet musikkproduksjon. Dette kan være en plateproduksjon innspilt i studio og/eller på location, en serie med konserter som også må dokumenteres, eller lignende. Arbeidet skal presenteres som ferdig mastret musikk av en lengde på mellom 20 og 30 minutter. Studenten skal også skrive en refleksjon på den kunstneriske delen, samt føre en dagbok/logg hvor begge skal leveres som vedlegg til oppgaven sammen med Pro Tools sessions. Studenten er selv ansvarlig for å finne en artist (les: soloartist, band, ensemble eller lignende) å arbeide med.

  Under arbeidet stilles det krav til at studenten, under veiledning, forholder seg til etablert akademisk praksis, samt anvender et individuelt utvalg av både vitenskapelige og kunstneriske metoder. Dette kravet er stilt for å sikre at den enkelte student gjennom siste del av sitt studiearbeid oppnår en personlig innsikt i og erfaring med FoU/KU som hen kan ta med seg inn i videre studier eller ut i egen yrkespraksis.

 • MET102Metode

  Emnet gir en innføring i metoder som anvendes i forskning og utviklingsarbeid innenfor kunstfagene. Emnet gir også innblikk i metoder som anvendes på andre fagområder, som kunstvitenskap, humaniora, samfunnsvitenskap og teknologi.

  Emnet gir videre en introduksjon til ulike dokumentasjonsformer i forskning og utviklingsarbeid innenfor kunstfagene, herunder akademisk og kreativ skriving, intervju, foto, lydopptak og videodokumentasjon. Det gis også en oversikt over publiserings- og formidlingskanaler for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid.

  Eksamen består i framstilling av et refleksjonsnotat hvor studentene, individuelt eller i grupper, (a) lager en plan for bruk av ulike metoder i et tenkt utviklingsprosjekt innenfor eget fagområde, eller (b) analyserer metodebruken i et utviklingsprosjekt fra egen bransje. Resultatet av arbeidet skal også presenteres på seminar.

  Emnet skal sette studenten i stand til å arbeide systematisk og selvstendig med utviklingsprosesser innenfor kreative og kunstneriske prosjekter. Emnet skal også gi en dypere forståelse av etiske og politiske problemstillinger i forskning og utviklingsarbeid innenfor kunstfagene.

 • FAG999-7BFagområdeemne
 • UTV999BA30Utveksling

Hva kan du bli?

Anders avvikler Heave Blood and Die under Festspillan i Nord Norge 2018

Til tross for sin unge alder er Anders Gjelsvik (26) allerede godt etablert i musikkmiljøet i Oslo, som lydtekniker og musiker.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Studiet er balansert mellom teoretisk forståelse og praktisk utførelse. Som student har du tilgang til fasiliteter og utstyr på nivå med høy bransjestandard, og de får veiledning og undervisning fra erfarne og dedikerte fagfolk med bred kompetanse fra ulike deler av kunst- og kulturlivet.

  Studiet tilrettelegger både for fordypning og utvikling av egenart, og for samarbeid og individualitet. Studieprogrammets studioer står til studentenes disposisjon, også utenfor ordinær undervisningstid for egne prosjekter.

 • Slik er studiehverdagen

  Som student får du tilgang til profesjonelt utstyr og gode fasiliteter, som blant annet studiorom og maclaber for musikkproduksjon. Du blir veiledet av bransjeaktive lærere med høy kompetanse og får bred erfaring med lyd- og musikkarbeid fra idé til utgivelse i prosesser tilsvarende et profesjonelt yrkesliv.

  Studiet er allment kjent i underholdnings- og kulturnæringen, og en betydelig andel av de som jobber der i dag, har tidligere studert hos oss.

  En av de store fordelene med å studere Bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon på Kristiania er at vi har fasiliteter i verdensklasse, og at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene.

Lydteknikk og musikkproduksjonsstudiet hos oss har røtter helt tilbake til da vi het Norsk Lydskole i 1984. Vi har derfor lang erfaring og er en velkjent aktør i bransjen.

Livet som student

Kristiania er kjent for nærheten til bransjen, fasiliteter i verdensklasse, og at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene. 

Vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Opptaksprøve må leveres innen søknadsfristen. Les mer om opptaksprøvene her. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rangering behandles alle søknader etter dokumentasjonsfristen 1. juli. Basert på resultatene sendes det ut studietilbud forløpende etter denne datoen. De med høyest rangering får tilbud først og alle andre plasseres på venteliste.
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål