Person bak miksepult som ser fram mot en scene i et amfi
Foto: Jonas Riise

InMusic er en årlig internasjonal forskningskonferanse som fokuserer på innovasjon i musikkindustrien. Temaet for 2024 er "Have you tried THIS?" Konferansens innhold inkluderer keynote-talere, paneldiskusjoner, presentasjoner og workshops som dekker emner som nye teknologier innen musikkproduksjon og nye trender i musikkindustrien. Konferansen avholdes fra 14. – 16. juni ved Kristianias lokaler på Fjerdingen i Oslo.

Forskning møter praksis

Claus Sohn Andersen, høyskolelektor og studieprogramleder for BA Lydteknikk og musikkproduksjon, er prosjektleder for InMusic-konferansen ved Kristiania. Han er stolt over at Kristiania nå er vertskap for denne internasjonale forskerkonferansen.

– Innovation in Music er en konferanseserie som ble startet opp i 2012 av en gruppe britiske forskere og praktikere innenfor musikkfeltet. Konferansen har hovedsakelig vært arrangert i Storbritannia. Konferansen er akademisk, men med et sterkt fokus på innovasjon og nyskaping, samt involvering av bransjeaktører og praktikere. Dette gjør konferansen spesielt arbeidslivsrettet, sier Sohn Andersen.

Variasjonen i programmet er stort. Man får keynote-foredrag om musikk og “climate justice”, bidrag om teknologiutvikling innen musikk og hvordan teknologi påvirker musikalsk praksis for å nevne noe.

Portrettbilde av Claus Sohn Andersen
Claus Sohn AndersenFoto: Jonatan A. Quintero

– Peter Vuust fra Universitetet i Aarhus er en av verdens ledende forskere på nevrologi og musikk. Han vil berøre hva det er som gjør at vi overhodet liker musikk, forteller Andersen.

– Vertskapsrollen gir oss faglig tyngde som forskningsinstitusjon, samt anerkjennelse som en betydelig forskningsinstitusjon innen kunstfag, både nasjonalt og internasjonalt.

En annen hovedtaler er Koka Nikoladze, en innovativ kunstner, komponist og teknolog, opprinnelig fra Georgia, men nå basert i Oslo.

– Nikoladze vil blant annet vise fram sine egenbygde instrumenter og verktøy, og forklare hvordan hans reise inn i teknologi og bruk av teknologiske verktøy, ofte ender med at han går tilbake til å skape musikk analogt for å bevare det menneskelige aspektet. Dette blir en unik og inspirerende opplevelse, tror Claus Sohn Andersen.

Setter Kristiania på musikkforsknings-kartet

I forbindelse med InMusic-konferansen gir det anerkjente akademiske forlaget Routledge ut en antologiserie fra de ulike konferansene gjennom bokserien Perspectives on Music Production. Sohn Andersen bidro med tekst i antologien Innovation in Music: Technology and Creativity som ble laget i forbindelse med InMusic 2022 i Stockholm.

– Antologiene fra fjorårets konferanse i Edinburgh er ikke satt dato for, men vil trolig utgis i løpet av høsten. Forskere fra Kristiania har levert to forskningsbidrag til disse kommende antologiene, forteller Sohn Andersen. Det vil også bli utgitt en Routledge-antologi basert på forskningsartiklene som presenteres på konferansen i Oslo. 

Han mener det er viktig for Kristiania som institusjon å være vertskap for denne typen akademiske konferanser. 

 – Med tanke på Kristianias universitetsambisjon, gir vertskapsrollen oss faglig tyngde som forskningsinstitusjon, samt anerkjennelse som en betydelig forskningsinstitusjon innen kunstfag, både nasjonalt og internasjonalt. Det er også en anledning til å vise frem at vi driver med tung akademisk forskning i samspill med kunstnerisk utviklingsarbeid, sier han.

Ringvirkninger

Sohn Andersen understreker også slike konferansers betydning for nettverksbygging og samarbeid:

– På deltakerlisten er det mange fra andre nordiske land, samt en del fra Storbritannia, resten av Europa og til og med fra Australia, i tillegg til en stor norsk kontingent. I etterkant av konferansen i Stockholm i 2022, inngikk vi en utvekslingsavtale med Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Avtalen innebærer både student- og ansattutveksling, samt muligheter for forskningssamarbeid. Samarbeidet er et direkte resultat av InMusic-konferansen i Stockholm, noe som understreker hvor avgjørende slike forskningskonferanser er for å knytte kontakter og etablere samarbeid, avslutter Sohn Andersen.

Plakat som reklamerer for konferansen "Have you tried THIS"

InMusic-konferansen 2024

Her finner du programmet til årets InMusic-event på Kristiania.
Les mer