Westerdals institutt for film og medier

Westerdals institutt for film og medier tilbyr morgendagens audiovisuelle medieutdanning i dag.

Med studenten i sentrum og røtter i historisk forståelse og håndverksmessige ferdigheter, skal Westerdals institutt for film og medier ved Kristiania ligge et hode foran bransjen, styrke den norske delen av den og fungere som laboratorium for nye arbeidsformer og formater.

Norge har i dag flere godt etablerte film og medieutdanninger, men det finnes ingen som har både scenekunst, musikkproduksjon og design under samme tak. I våre nye lokaler i Urtegata 9 i Oslo har vi samlet alle de kreative film- og mediefagene ved Kristiania, med fasiliteter og produksjonsutstyr i toppklasse. Her kan du se en video om Urtegata 9 som viser en del av studiefasilitetene.

Våre studenter kan jobbe på tvers av kunstneriske praksiser, noe som åpner helt nye dører for innovasjon innen audiovisuelle medier. Dette aspirerer også til laboratorievirksomhet, nyskaping og entreprenørskap. Studenter kan utvikle sin egen kustneriske stemme gjennom unike interdisiplinære samarbeid.

Studier

Westerdals institutt for film og medier har i dag seks bachelor-programmer på internasjonalt nivå, blant annet i Film og TV, Manus, Lyddesign og Visual Effects. I tillegg samarbeider vi med Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design om et nyskapende masterprogram i skrivekunst som ble etablert i 2023.

Studiene utvikler studentaktive læringsmetoder gjennom en utpreget praksisnær utdanning der fokus ligger på studentproduksjoner, gruppearbeid, diskusjoner og kunstnerisk utvikling.

Undervisningen er forskningsbasert gjennom både kunstneriske og akademiske tilnærminger. Forskningsprosjekter foregår ofte i tett samarbeid med film- og mediebransjen. Studenter som begynner ved instituttet vårt, har allerede en fot innenfor arbeidslivet gjennom ansatte som er aktive i bransjen, samt ved praksisstudier og inviterte gjester. Nøkkelen til vårt gode studietilbud er den tette kontakten med produksjon- og spillselskaper og andre bransjeaktører gjennom hele bachelorløpet.

Nye teknologier og formater forandrer og flytter bransjen hver dag. Vårt faglige miljø deltar aktivt og flytter forskningsfronten innen nye audiovisuelle medieteknologier som AR/VR og virtual production, ofte i tett samarbeid med School of Economics, Innovation, and Technology. Ikke minst gjelder dette utviklingen innenfor kunstig intelligens og dens betydning for feltet fremover.

Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid

Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innen både kunstnerisk utviklingsarbeid og akademisk forskning.  Professor Siri Senje leder for tiden et større forskningsprosjekt som omhandler serieformen biografisk drama. Prosjektet fikk tildelt over seks millioner kroner i ekstern finansiering fra Prosjektprogrammet for Kunstnerisk Utviklingsarbeid. I prosjektet ligger det også en PhD-stilling. Den studentsentrerte pedagogiske forskningen og utviklingen har lang tradisjon fra Westerdals. I 2022 fikk instituttet 1,3 millioner kroner til et stort, internasjonalt prosjekt som skal utvikle helt nye måter å jobbe med innovasjonsarbeid for bransjen i interdisiplinære team.

 • Synne Tollerud Bull

  Synne Tollerud Bull

  • Professor / Instituttleder

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Synne Tollerud Bull
 • Trygve Bjellvåg

  Trygve Bjellvåg

  • Førstelektor

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Trygve Bjellvåg
 • Alma Suvalic

  Alma Suvalic

  • Koordinator

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Alma Suvalic
 • Alvaro Lomba

  Alvaro Lomba

  • Førsteamanuensis

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Alvaro Lomba
 • Anne Regine Klovholt

  Anne Regine Klovholt

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Anne Regine Klovholt
 • Axel Hellstenius

  Axel Hellstenius

  • Professor

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Axel Hellstenius
 • Edvin Paulsen

  Edvin Paulsen

  • Teknisk rådgiver

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Edvin Paulsen
 • Elisabeth Monge

  Elisabeth Monge

  • Høyskolelektor

  Kristiania

  Westerdals institutt for film og medier

  Elisabeth Monge

Forskningsprosjekter

 • Basert på Dr. Karen Pearlmans konsept med Onscreen Draft skal vi utvikle en preproduksjonsmetode for dansefilm basert på motion capture og AR/VR-teknologi. Dette innebærer å finne adekvate teknologier og utforme en metodikk basert på dem som er praktisk og effektiv for produksjon av dansefilm. Det skal også gjøres undersøkelser for å se på om en film laget med denne metoden oppleves som bedre av et publikum.

 • "An exploration of truth vs.fiction in the biographical screenplay genre." The project focuses on the screenplay genre as a distinctive form of artistic practice and its subgenre, the historical/biographical drama. It explores how a biographical screenplay, through specific poetic tools such as incarnation and reenactment, can generate a unique kind of knowledge of its subject.The main artistic outcome will be a screenplay drama, based on Ibsen´s “chaotic years", 1856-1866.

Aktuelt fra instituttet

 • VFX-studenter hjalp døde menn å gå på ski
  Westerdals institutt for film og medier

  VFX-studenter hjalp døde menn å gå på ski

  Syv studenter i andre klasse på Bachelor-studiet i visuelle effekter ved Kristiania fikk prøvd sine kunnskaper i filmen Døde menn går på ski.
  Les mer
 • A simple trick for personalized Christmas photos - with an added science bonus
  Westerdals institutt for film og medier

  A simple trick for personalized Christmas photos - with an added science bonus

  How is blur in photos created? And what is "bokeh"? Here's a step-by-step DYI-project with scientific explanations included.
  Les mer
 • Strømmetjenestene: hvor mye bør de som lager filmene og seriene tjene?
  Westerdals institutt for film og medier

  Strømmetjenestene: hvor mye bør de som lager filmene og seriene tjene?

  Hvordan kan man sikre rimelige vederlag til manusforfattere, regissører, skuespillere og andre som lager filmer og serier når man ikke på forhånd vet om det blir suksess eller flopp?
  Les mer

Studier