Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

Kjernen i Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ligger i å utvikle og formidle et budskap, uansett om det er gjennom ord, tekst, bilde, design eller i det tredimensjonale rommet.

Under fagområdene kreativitet, fortelling og design ligger fellesnevnere som kreativitet, strategi, problemløsing, ideutvikling, formidling, konseptutvikling og visualisering. 

Dette er noe som ligger forankret i alle studieprogrammene og danner det faglige grunnlaget. Alle studieprogrammene har en praktisk rettet profil med det teoretiske, metodiske og vitenskapelige som en grunnpilar. På instituttet handler det om å kommunisere på forskjellige plattformer eller arenaer for å skape forandring gjennom en god løsning og opplevelser. 

 • Jon Andreas Håtun

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Jon Andreas Håtun
 • Christin Staubo

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Christin Staubo
 • Tora Norberg

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Tora Norberg
 • Lene Utigard

  Høyskolelektor

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Lene Utigard
 • Adeline Hvidsten

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Adeline Hvidsten
 • Vesma Kontere Mcquillan

  Professor

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Vesma Kontere Mcquillan
 • Ellen Ørpen Simonsen

  Høyskolelærer

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Ellen Ørpen Simonsen
 • Trond Klevgaard

  Trond Klevgaard

  Førsteamanuensis

  Høyskolen Kristiania

  Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design

  Trond Klevgaard